BEZPIECZNI RAZEM

Lubelski Uniwersytet Drugiego WiekuLider projektu:
Lubelski Uniwersytet Drugiego Wieku

Koordynator projektu: Halina Kobylarz

Kontakt tel: 534-804-123 lub 667-959-060


UROCZYSTA GALA

odbyła się w Domu Kultury LSM
w piątek 12 grudnia godz 18:00.


- omówienie działań realizowanych w okresie czerwiec- grudzień w ramach projektu „JA TY ON=MY”
Halina Kobylarz – koordynator projektu
– omówienie przebiegu i efektów spacerów badawczych, realizowanych w czasie trwania projektu przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej, mieszkańców i Radę Osiedla – Krzysztof Kucharczyk - komendant Straży Miejskiej
– pokaz sztuki samoobrony,
komentarz – trener Andrzej Kozyra, omówienie warsztatów z samoobrony – Adrian Olbromski
– "Jak skutecznie pomagać?” warsztaty z udzielania pomocy przedmedycznej
Iwona Kubecka - instruktor PCK wraz z zespołem młodych ratowników
– podsumowanie KONKURSU NA SUPER SĄSIADA, WRĘCZENIE NAGRÓD i WYRÓŻNIEŃ– część artystyczna – "Świąteczne imoresje taneczne” w wykonaniu Społecznego Ogniska Baletowego


– na zakończenie – pełna integracja uczestników przy kawie i słodkościach

”Bezpieczni na osiedlu”

12 listopada, godz.17,00 odbyła się debata z udziałem przedstawicieli Rady Miasta, Rady Osiedla, funkcjonariuszy Straży Miejskiej, organizacji pozarządowych, - rozmowa o modelowej współpracy na linii obywatel-administracja rządowa, o zgodnych z prawem interwencjach, o sposobach powiadamiania o zdarzeniach, o znaczeniu dobrosąsiedzkich relacji dla stanu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania.

SPACERY BADAWCZE

SPACERY BADAWCZE Mamy już pewne uwagi i przemyślenia. Wiemy co należy poprawić by na osiedlu było bezpieczniej.
Spacerowaliśmy w towarzystwie przedstawicieli Rady Osiedl i Straży Miejskiej po uliczkach Osiedla A. Mickiewicza i B. Prusa.
Wnioski i podpowiedzi co zdaniem mieszkańców należy poprawić, zostaną przedstawione odpowiednim organom.
Mamy nadzieję, że w grudniu kończąc projekt będziemy mogli z zadowoleniem powiedzieć, że jest „trochę lepiej”.

Rozmawialiśmy...„Przy kawie o sprawie"

- o aktywnych postawach,
- o edukacji przez całe życie,
- o dojrzałości

Debatowaliśmy o zasadach budowania społeczeństwa obywatelskiego, o prawach człowieka, o wartościach i potrzebie integracji wokół ważnych dla danej społeczności zadań. Prelekcjom towarzyszyły warsztaty, których myślą przewodnią była potrzeba bycia aktywnym w każdym wieku, impuls działania dla wspólnego dobra oraz pokazanie w jaki sposób można spróbować zmienić swój styl życia niezależnie od wieku.

Dzięki kolejnym treningom na warsztatach z samoobrony czujemy się pewniej i jesteśmy sprawniejsi . Jest coraz lepiej. Trening czyni mistrza!

Obóz integracyjno-szkolewniowy w Janowcu - 9 i 10 lipca

Adresaci
Pierwsze spotkanie mamy już za sobą, z niecierpliwością czekamy na kolejne.
Pobyt na obozie integracyjno-szkolewniowym w Janowcu należał z pewnością do udanych.

warsztaty z samoobronyWyłoniła się grupa liderów, bardzo ciekawe i potrzebne okazały się warsztaty z samoobrony. Odbywały się w sali i na leśnej polanie. Wszyscy dzielnie wykonywali ćwiczenia i teraz z pewnością będą się czuli bezpieczniej podczas wieczornych spacerów.

pierwsza pomocUmiejętność udzielenia pierwszej pomocy osobom poszkodowanych to bardzo cenna wiedza, oby się nie przydała. Wszyscy bardzo solidnie ćwiczyli.

zajęcia z psychologii pozytywnejDużym zainteresowaniem spotkały się zajęcia z psychologii pozytywnej, wzmacniające postawy proaktywne i motywujące do pogłębiania relacji międzyludzkich i podejmowania inicjatyw wspólnotowych. Dobrze zmotywowani ludzie chętnie wykonują swoją prace, chcą mieć satysfakcje i zadowolenie z życia.

wspólne grillowanieBył też czas, w godzinach nocnych na wspólne grillowanie, gawędy przy wspólnym biesiadnym stole, a nawet na tańce integracyjne. Na parkiecie królowały oczywiście panie.
Z żalem opuszczaliśmy uroczą ,,Oblasówke'', ale już we wrześniu kolejne spotkania w gościnnych salach Domu Kultury LSM. Spotykamy się też na osiedlowych uliczkach podczas spacerów badawczych.
tańce     samoobrona     integracja


 Projekt współfinansowany w ramach programu
FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH

Lubelski Uniwersytet Drugiego Wieku
Straż Miejska - LUBLIN
Dom Kultury LSM
PARTNERZY