BEZPIECZNI RAZEM

Lubelski Uniwersytet Drugiego WiekuLider projektu:
Lubelski Uniwersytet Drugiego Wieku

Koordynator projektu: Halina Kobylarz

Kontakt tel: 534-804-123 lub 667-959-060

Spotkania-debaty

"Przy kawie o sprawie"

Adresaci
TEMATY SPOTKAŃ:


 • 15 września - Budowanie kapitału społecznego
  Debata o edukacji społecznej, samoorganizacji, grupach inicjatywnych, o warunkach rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i postawie zaufania.

 • 19 września - Bądź aktywny w każdym wieku
  Wykorzystaj swoja wiedzę, doświadczenie i kontakty zmieniaj siebie, zmieniaj świat (wykład z psychologii pozytywnej)

 • 20 października godz.17:00- Życie jest w takim kolorze jaki ma twoja wyobraźnia
  Porozmawiamy o potrzebie aktywności w każdym wieku,spotkanie z psychologiem

 • 27 października godz.17:00 - Czy znasz swoje prawa?
  spotkanie z przedstawicielami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 • w październiku - Na prawo patrz...
  Porozmawiamy o prawach obywatelskich, o współpracy na linii obywatele-administracja, o sposobach reagowania, powiadamiania w sytuacjach wymagających interwencji

 • w październiku - Uwarunkowania psychologiczne, psychologia pozytywna
  Rzecz o tym, że optymizmu można się nauczyć, podpowiedzi jak zmieniać swoje myślenie i udoskonalać swoje życie

 • 3 listopada - Sąsiedzkie abc
  Porozmawiamy o budowaniu dobrych relacji sąsiedzkich , o tym jakie maja znaczenie w życiu codziennym i jak przekładają się na nasze poczucie bezpieczeństwa. Chcemy by mieszkańcy LSM lepiej się poznali, zgłosili do konkursu na "Super Sąsiada", cenionych przez siebie sąsiadów

 • 24 listopada godz.17:00 - Prawo konsumenta i prawo pacjenta
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - prowadzenie A. Wielgus

 • 12 grudnia - piątek godz 18:00 Uroczysta Gala:
  - otwarcie wystawy pokonkursowej
  - podsumowanie Konkursu na „super sąsiada”
  - podsumowanie projektu Ja- Ty- On= MY
  - część artystyczna i poczęstunek

Spacery badawcze

Promocja idei "działajmy razem"

Adresaci
CELE I ZADANIA:


 • Wypromowanie dobrej praktyki dialogu.

 • Mieszkańcy i Straż Miejska dokonują wspólnej obserwacji i zastanawiają się co mogłoby się przyczynić do wzrostu poczucia bezpieczeństwa na terenie osiedla.

 • Oznaczają miejsca mające ,,złą sławę'' wśród mieszkańców. Rozmawiają jak zmienić ten stan rzeczy.

 • Piszą wspólnie raport na zakończenie spacerów, wykorzystując również opinie mieszkańców zamieszczone w skrzynce interwencyjnej umieszczonej w DOMU KULTURY LSM .Projekt współfinansowany w ramach programu
FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH

Lubelski Uniwersytet Drugiego Wieku
Straż Miejska - LUBLIN
Dom Kultury LSM
PARTNERZY