BEZPIECZNI RAZEM

Lubelski Uniwersytet Drugiego WiekuLider projektu:
Lubelski Uniwersytet Drugiego Wieku

Koordynator projektu: Halina Kobylarz

Kontakt tel: 534-804-123 lub 667-959-060

Projekt JA-TY-ON=MY

ZAPRASZAMY spotkanie z LIDERAMI PROJEKTU
które odbędzie się
w poniedziałek 29 grudnia 2014r o godz.18:00 w Domu Kultury LSM

PROJEKT „JA TY ON=MY” finansowany przez FIO, realizowany od czerwca do grudnia 2014 r. adresowany był do mieszkańców LSM, a w szczególności mieszkańców Osiedla im. Adama Mickiewicza. Zaproszenie skierowane było do wszystkich mieszkańców, którzy chcą mieć wpływ na jakość życia w miejscu zamieszkania, których łączy chęć działania na rzecz wspólnoty i wiara w większą skuteczność wynikającą z synergii wspólnego działania. Na spotkaniach i podczas spacerów badawczych rozmawialiśmy o tym, co trzeba zrobić, żeby było bezpieczniej, żeby zniknęły miejsca „o złej sławie”. Debatowaliśmy o tym, jak wzmocnić i poprawić relacje sąsiedzkie,o tym jak one są ważne nie tylko jako czynnik wzmacniający poczucie bezpieczeństwa,ale jako istotny element wpływający na jakość naszego życia.

Wspólnie przez sześć miesięcy dużo się nauczyliśmy:
- na warsztatach z samoobrony ćwiczyliśmy prawidłowe odruchy i reakcje w momencie gdy ktoś nas zaatakuje, uczyliśmy się rozpoznawać potencjalne sytuacje zagrożenia i zwalczać stres
- na warsztatach z pierwszej pomocy uczyliśmy się umiejętnego udzielania pomocy przedmedycznej oraz działania w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Zajęcia prowadzone były w małych grupach, metodami aktywizującymi, z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu ratunkowego
- na warsztatach z psychologii pozytywnej, uczyliśmy się jak uczynić swoje życie bardziej atrakcyjnym, jak dokonać zmiany w swoim życiu, jak wiele można zmienić dzięki aktywnej postawie i jakie znaczenie ma praca w zespole
- na spotkaniach poświęconych tematyce prawnej rozmawialiśmy o potrzebie edukacji prawnej, o kwestii świadomości prawnej obywateli, o prawach obywateli, o podstawach prawnych budowania relacji urząd-obywatel, o prawach konsumenta, prawach pacjenta
- podczas spacerów badawczych w czasie których towarzyszyła nam Straż Miejska odwiedzaliśmy wskazane przez mieszkańców miejsca okryte złą sławą, spisywaliśmy uwagi mieszkańców i szukaliśmy sposobów poprawy sytuacji. W kilku przypadkach niezbędne było przycięcie gałęzi zasłaniających nocne oświetlenie uliczne, a także częstsze patrole w miejscach wskazanych przez mieszkańców.

Zakładane efekty:
- zmotywowanie do zespołowego działania, do podejmowania inicjatyw przez grupy sąsiedzkie mające na celu uczynić osiedle miejscem bezpiecznym i przyjaznym - wzmocnienie i docenienie dobrych relacji sąsiedzkich, nagrodzenie wzorowych sąsiadów zwycięzców konkursu na SUPER SĄSIADA
- ocieplenie relacji obywatel – urząd, wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo na terenie osiedla, zacieśnienie współpracy ze Strażą Miejską.

LIDEROM i PARTNEROM współdziałającym przy realizacji zadań wynikających z Projektu „JA TY ON =MY”
za ich aktywność i kreatywność serdecznie dziękuję
koordynator projektu Halina KobylarzAdresaci:

Adresaci

• lokalna społeczność,
w szczególności osoby 45 +,
mieszkańcy osiedla

Cel:

Cel

• aktywizacja mieszkańców w sprawach wspólnotowych dotyczacych bezpieczenstwa w miejscu zamieszkania

Działania:

Działania

• społeczne spacery badawcze
• warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy, psychologii
• spotkania-debaty „Przy kawie o sprawie”
• konkurs na SUPER SASIADA

image
  • Projekt JA-TY-ON=MY finansowany przez FIO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Liderem projektu jest Lubelski Uniwersytet Drugiego Wieku, a partnerami Dom Kultury LSM i Straż Miejska w Lublinie.

  • Adresatami projektu jest lokalna społeczność, a w szczególności osoby 45+, będące mieszkańcami Osiedla im. Adama Mickiewicza w Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Celem głównym projektu jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz budowanie dobrych relacji i współpracy z organami administracji państwowej i konstruktywnych relacji sąsiedzkich.

  • W realizacji tych celów pomogą niewątpliwie warsztaty z samoobrony, szkolenie z zasad udzielenia pierwszej pomocy, czy też zajęć z psychologii pozytywnej wzmacniające postawy proaktywne.

  • W ramach projektu została przeszkolona grupa liderów, ale nadal czekamy na dalsze zgłoszenia. Nasze spotkania "Przy kawie o sprawie" mają charakter otwarty, mają służyć pogłębianiu wiedzy na temat znajomości praw obywatelskich, wypromowaniu przez Straż Miejską i mieszkańców wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa i poprawy jakości życia na terenie miejsca zamieszkania.
Projekt współfinansowany w ramach programu
FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH

Lubelski Uniwersytet Drugiego Wieku
Straż Miejska - LUBLIN
Dom Kultury LSM
PARTNERZY