W tle - grafika Pawła Ryżki p.t. ROBOTNICE SZTUKI - pierwowzór muralu, jaki znajduje się na południowej ścianie Domu Kultury LSM

Koncert 
w poniedziałek 13 lutego 2017 r. o godz. 18.00

Wstęp wolny

IV KONCERT KAMERALNY

z cyklu
Bo piękno na to jest, by zachwycało…

pod dyrekcją Teresy Księskiej-Falger

Miniatury instrumentalne

1

Wystąpią
Joanna Krzemińska – flet, Agnieszka Miedzwiecka – harfa
Nurłan Alimbajew – skrzypce,
Teresa Księska-Falger – fortepian i słowo o muzyce

Witold Lutosławski – Trzy fragmenty na flet i harfę: Magia, Odys na Itace, Presto
Marc Berthomieu – Pięć niuansów na flet i harfę: Pathetico, Lascivo, Idyllico, Exotic, Dolcissimo Bela Bartok – Tańce rumuńskie
Piotr Czajkowski – Walc sentymentalny
Riccardo Drigo – Valse-Bluette
Camille Saint-Saens – Havanaise op. 83
Henryk Wieniawski – Polonez koncertowy D-dur op. 4
Johannes Brahms – Dwa tańce węgierskie (nr 9 i 16 )
Piotr Czajkowski – Taniec rosyjski z baletu „Jezioro łabędzie”
Pablo de Sarasate – Melodie cygańskie op. 20

ulotka.pdf

Początki epoki romantyzmu przypadają na okres Cesarstwa Napoleońskiego i w sposób wymowny obrazują sferę wpływów, jakim uległ ów – niezwykle nasycony emocjami – styl w sztuce dźwięku XIX-wiecznej Europy. Jednocześnie, co tyleż sprzeczne, jak i znamienne, wzrasta emancypacja artysty-twórcy i jego odrywanie się od społeczeństwa (od życia codziennego) przy jednoczesnym zacieśnianiu więzów łączących go z ideałami własnego narodu. I tak Weber nie jest wprawdzie „najbardziej niemiecki” ze wszystkich kompozytorów, niemniej jego opera „Wolny strzelec” i patriotyczne pieśni na chór męski są ściśle związane z tematyką narodową. Rossini jest w charakterystyczny sposób „włoski”, a Chopin absolutnie „polski”. Berlioz wykazuje o wiele silniej, niż którykolwiek z jego poprzedników, upodobania do opisowości, będącej przecież tradycyjną cechą francuskiej muzyki epoki baroku… A Wagner, stylistycznie i gdy chodzi o sferę wpływów najbardziej międzynarodowy, w swoim nacjonalizmie, emfatycznym głoszeniu germańskości, niebezpiecznie przekracza granice szowinizmu (!).
Muzyczny romantyzm rozbudził niemal wszystkie narody, od Rosji, Czech, Węgier, Polski, Danii, Finlandii po Norwegię. Pieśni, muzyka instrumentalna w formie solowej i kameralnej, koncerty, symfonie, opery, dramaty muzyczne stały się nośnikami treści ogólnololudzkich, wołaniem o wolność, braterstwo, prawo do godności, miłości i szczęścia.
Muzyka przestała być domeną pałaców, lecz na dobre wkroczyła do mieszczańskich domów. W dobrym tonie (rodzajem nobilitacji) stała się muzyczna edukcja, upowszechnił obyczaj cotygodniowych koncertów, podczas których najczęściej śpiewano na głosy i tańczono przy akompaniamencie fortepianu – instrumentu królującego w salonie. Najzdolniejsi popisywali się w występach solowych i kameralnych.
Romantyzm okazał się okresem wirtuozerii kompozytorskiej i wykonawczej. Pojawiły się pierwsze poważne instytucje kultury promujące muzykę najwyższych lotów…

Teresa Księska-Falger z Przyjaciółmi

***

2JOANNA KRZEMIŃSKA
Naukę gry na flecie rozpoczęła w wieku 12 lat w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Oskara Kolberga w Warszawie. W 2001 r. ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną II st. im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie fletu Dagmary Tondery oraz Grażyny Zbijowskiej, a w 2006 r. studia w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie fletu prof. Elżbiety Gajewskiej-Gadzina.
Brała udział w licznych kursach fletowych, m.in. u prof. Jerzego Mrozika, prof. Jeana Pierrea Rampala, prof. Janosa Balinta, prof. Grzegorza Cimoszki, prof. Petera Lukasa Grafa, prof. Philippea Bernolda, prof. Federici Lotti.
Jako muzyk orkiestrowy występowała pod batutą wielu wybitnych dyrygentów: Wojciecha Rajskiego, Jose Florencio Jr., Jacka Kaspszyka, Grzegorza Mielimąki, Bogusława Madeja, Jerzego Maksymiuka, Piotra Borkowskiego, Mirosława Jacka Błaszczyka, Ryszarda Zimaka.
Koncertowała z wieloma orkiestrami, m.in. odbyła dwumiesięczne tournée po Chinach z Ladies First Symphony Orchestra, wzięła udział w Koncercie Prezydenckim w Bibliotece Aleksandryjskiej w Aleksandrii (Egipt) z Orkiestrą Kameralną Filharmonii Narodowej Warsaw Wind, odbyła tournée po Niemczech z Polską Filharmonią Kameralną w Sopocie pod batutą Wojciecha Rajskiego z Ivo Pogorelichem. Na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Off Cinema w Poznaniu wzięła udział w koncercie muzyki do filmu „Ostatni rozkaz” pod dyrekcją kompozytora Rafała Rozmusa.
Współpracowała również z Orkiestrą Symfoniczną im. Karola Namysłowskiego w Zamościu, Królewską Orkiestrą Symfoniczną w Warszawie, Filharmonią Kaliską, Płocką Orkiestrą Symfoniczną, Filharmonią Lubelską.
Od 2006 r. jest flecistką orkiestry Teatru Muzycznego w Lublinie, a od 2010 r. członkiem rozrywkowej orkiestry Perfect Girls and Friends pod dyrekcją Wojciecha Zielińskiego, z którą współtworzy dwa projekty: Perfect Symfonicznie oraz Chopin Symphony Jazz Project.
Prowadzi klasę fletu w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie oraz Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewkiego w Chełmie.
We wrześniu 2015 r. wzięła udział w wykonaniu Koncertu kameralnego Andrzeja Nikodemowicza podczas koncertu w ramach „IV Międzynarodowego Festiwalu Andrzej Nikodemowicz – Czas i Dźwięk”.
.
3AGNIESZKA MIEDZWIECKA – absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi, w klasie harfy. Brała udział w licznych kursach mistrzowskich prowadzonych przez wybitnych harfistów i pedagogów m.in. Isabelle Moretti, Elżbietę Szmyt, Susan McDonald. Współpracuje z Teatrem Muzycznym w Lublinie i z Filharmonią Lubelską. Jest pedagogiem w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. Karola Lipińskiego w Lublinie.

 

 

4NURŁAN ALIMBAJEW – ur. 5 grudnia 1966 r. w Almaty – Kazachstan
Wykształcenie: 1988-1992 Państwowe Konserwatorium im N. Rimskiego-Korsakowa w Sankt-Petersburgu (Rosja) w klasie skrzypiec pod kierunkiem doc. A. Fishera i prof. A. Riabinkowa; 1974-1985 Centralna Republikańska Szkoła Muzyczna I-II st. im. K. Bajseitowoj Ałmaty (Kazachstan), w klasie skrzypiec prof. I. Rachimowoj.
Doświadczenie zawodowe: 1994-do dziś – I Koncertmistrz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Lubelskiej im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie; 1995 – udział w Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. L. Mozarta w Augsburgu (Niemcy); 1992-1994 – solista – tutti Orkiestry Symfonicznej Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie; 1992-do dziś – nauczyciel klasy skrzypiec w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I-II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie; 1990-1991 – członek Orkiestry Kameralnej „Soliści Leningradu” w Sankt-Petersburgu (Rosja)
Inne doświadczenia artystyczne: 2003–2007 – uczestnik Kursów Mistrzowskich z J. Staniędą, Y. Klessem, G. Żyslinem; 1997-do dziś – założyciel i kierownik (I skrzypce) kwartetu WIENIAWSKI-KWARTET; 1998–1999 – współpraca z orkiestrami kameralnymi z Wrocławia, Warszawy i Torunia; 1997-do dziś – liczne recitale solowe organizowane we współpracy z Towarzystwem Muzycznym im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, Urzędem Miasta Lublin oraz Lubelskim Urzędem Wojewódzkim.
5Dr Teresa Księska-Falger jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie w klasie fortepianu prof. Tadeusza Żmudzińskiego. Uczestniczyła w kursach pianistycznych w Bejrucie, Weimarze, Dusznikach. Zdobyła nagrody akompaniatorskie na III, IV i V Międzynarodowym Konkursie Młodych Skrzypków im. Karola Lipińskiego i Henryka Wieniawskiego w Lublinie oraz Ogólnopolskim Konkursie im. Wolfganga Amadeusza Mozarta w Gdańsku (w 1991). Jako pianistka koncertowała w wielu miastach Polski, a także w Libanie, Niemczech, Danii, Holandii, Szwecji, na Ukrainie, we Włoszech, na Węgrzech, w Austrii i w Korei Południowej.
Jest autorką wielu felietonów i recenzji muzycznych.
Kierowała Wydziałem Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz pełniła funkcję zastępcy dyrektora Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Była pedagogiem klasy fortepianu i dyrektorem Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie (w latach 1982–1991).
W Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie w latach 1996–2003 była dyrektorem naczelnym, a także, w okresie 1997–2009, dyrektorem artystycznym. Doprowadziła do ukończenia prac budowlanych związanych z nową siedzibą Filharmonii przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5 oraz instalacją organów Firmy Alexander Schuke z Poczdamu. Reaktywowała festiwale: Nałęczowskie Divertimento i Lubelski Wrzesień Muzyczny. Wprowadziła do repertuaru Filharmonii dzieła G. Mahlera, A. Brucknera, H. M. Góreckiego, W. Kilara, W. Lutosławskiego, K. Pendereckiego, H. Warsa, E. Czernego, M. Dubaja, P. Hindemitha, estradowe wersje oper G. Verdiego, G. Donizettiego, G. Pucciniego, P. Czajkowskiego. W 1997 roku Filharmonia włączyła się w ogólnopolską ideę festiwalem Lubelskie Forum Sztuki Współczesnej im. Witolda Lutosławskiego. Zorganizowała występy orkiestry Filharmonii poza granicami kraju: w Holandii (1998), w Niemczech (1997, 2001, 2002), w Danii (2000, 2001, 2004), we Włoszech (2000, 2001, 2004), w Korei Południowej (1999 – dwukrotnie), w Austrii (2003). Stworzyła warunki finansowe i organizacyjne do nagrania przez Filharmonię 7 płyt. W latach 2009-2010 prowadziła Festiwal Spotkań Kultur CAPER LUBLINENSIS. Od 12 marca 2010 do 31 grudnia 2015 roku sprawowała funkcję prezesa Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie.
W okresie od maja 2010 do grudnia 2014 roku prowadziła autorski cykl koncertów muzyki klasycznej w Radiu Lublin oraz – co realizuje nadal – festiwal form solowych i kameralnych pn. Harmonie Starego Miasta. Od września 2012 roku, organizuje autorski projekt pn. Międzynarodowy Festiwal – Andrzej Nikodemowicz – Czas i Dźwięk, którego pierwsza edycja, w ocenie czytelników „Gazety Wyborczej” należała do dziesięciu najważniejszych wydarzeń kulturalnych Lublina. W roku 2013, w 100. rocznicę urodzin Witolda Lutosławskiego, z jej inicjatywy odbył się cykl 8 koncertów pn. Spotkania z Lutosławskim.
Teresa Księska-Falger była wielokrotnie wyróżniana i nagradzana, m.in. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2005 roku medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. W 2011 roku otrzymała tytuł Bene Meritus Terrae Lublinensi, a w następnym roku Medal Prezydenta Miasta Lublin. W czerwcu 2012 roku Senat Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie wyróżnił Teresę Księską-Falger Honorowym Medalem „W uznaniu zasług dla polskiej kultury muzycznej”. Z okazji Jubileuszu 40-lecia pracy artystycznej, a także „W uznaniu zasług na rzecz rozwoju lubelskiej kultury” we wrześniu 2014 roku otrzymała – przyznany przez Prezydenta Miasta Lublin – Medal Unii Lubelskiej.

www

***

AUKCJA – LALKI Z BRZEŚCIA
W białoruskim Brześciu od pół roku przebywa kilkaset czeczeńskich rodzin, uciekających ze swojej ojczyzny wskutek trwających nadal prześladowań ze strony władz. Są to przeważnie duże rodziny, z czworgiem, pięciorgiem czy siedmiorgiem dzieci. Nie mogą uzyskać zgody na wjazd na teren Unii Europejskiej. Część z nich, z małymi dziećmi, koczuje na dworcu kolejowym, nie mając dostępu do łazienek i często nie dojadając. Matki z rodzin żyjących na dworcu szyją lalki z elementami sztuki czeczeńskiej. Te lalki są sprzedawane w Polsce, a pieniądze trafiają do Brześcia. Dzięki temu wspomniane rodziny mogą zakupić pieluchy i lekarstwa dla dzieci oraz żywność.

 ...
Kalendarz wydarzeń
RELACJE FILMOWE
PLAYZapraszamy do oglądania relacji filmowych z wydarzeń jakie odbyły się w Domu Kultury LSM. ***
Realizacja filmów Zenon Krawczyk
Archiwa
Prowadzenie strony - Marek Dybek  Marek Dybek / KmBk-STUDIO   /    Powered by WordPress Platform
ul. Konrada Wallenroda 4a        20-607 Lublin
tel. 81 743 48 29
dom.kultury@spoldzielnialsm.pl
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Bez tych plików serwis nie będzie działał poprawnie. W każdej chwili, w programie służącym do obsługi internetu, można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. .

Zapoznałem się z informacją