W tle - grafika Pawła Ryżki p.t. ROBOTNICE SZTUKI - pierwowzór muralu, jaki znajduje się na południowej ścianie Domu Kultury LSM


Informacje o bieżących ustaleniach
prosimy śledzić na naszej stronie

Autorskie popołudnia w Domu Kultury LSM

***

    • 26 maja – MARIA KUTA -PIETRZYKOWSKA - SPOTKANIE AUTORSKIE - "W czasie i przestrzeni"

***

    • 13 maja – ANNA WINNER - SPOTKANIE AUTORSKIE - "Refleksje po powrocie. Lublina się nie zapomina"

***

    • 13 marca – Wernisaż – Krystyna Głowniak RYSUNEK

***

Spotkanie
w środę 9 stycznia 2019 r. o godz. 17.00

Wstęp wolny

Opowieści podróżnicze

Krzysztof Baranowski


Litwa, Łotwa i Estonia

ulotka.pdf

W  kolejnej podróży pojechałem bursztynowym szlakiem na północny wschód, wzdłuż brzegów Morza Bałtyckiego. Zwiedziłem Litwę, Łotwę i Estonię. Na filmie, który nagrałem podczas podróży, zobaczymy jak bardzo tereny Litwy związane były kiedyś z Polską poprzez Unię Lubelską, podpisaną na zamku w Lublinie. Unia ta była pierwowzorem Unii Europejskiej.
Litwa obecnie ma powierzchnię 65 200 km² i liczy około 4 mln mieszkańców. Kiedyś była potężnym państwem, a granice jej sięgały do Morza Czarnego. Po ślubie Jagiełły z Jadwigą i unii personalnej z Polską oba nasze kraje zaliczały się do najpotężniejszych potęg Europy. Kres temu położyły dopiero rozbiory Polski.
Łotwa obecnie ma powierzchnię 64 100 km² i liczy około 2,5 mln mieszkańców. Przez dużą część swojej historii była pod panowaniem Krzyżaków, potem Polski i następnie Rosji.
Estonia ma powierzchnię 45 100 km² i tylko około 1,5 mln mieszkańców. Panowali tu Krzyżacy, Szwedzi, Polacy i Rosjanie.
Na filmie, który wyświetlę w dniu 9 stycznia 2019 r., zwiedzanie rozpoczniemy od starego Kowna na Litwie, a w nim zobaczymy średniowieczny zamek, klasztor bernardynów, ratusz i gimnazjum jezuitów. Na Łotwie zatrzymamy się w stolicy kraju Rydze, gdzie zobaczymy Stare Miasto, katedrę, wspaniale odnowiony przez polską firmę dom Bractwa Czarnogłowych, Małą Gildię i operę. Następny przystanek to Tallin – stolica Estonii. Zwiedzimy tam sobór Aleksandra Newskiego, zobaczymy panoramę miasta z tarasu zamku na starym mieście, przejdziemy stromą ulicą zwaną Krótka Noga,