W tle - grafika Pawła Ryżki p.t. ROBOTNICE SZTUKI - pierwowzór muralu, jaki znajduje się na południowej ścianie Domu Kultury LSM

Rozdanie nagród oraz wernisaż wystawy pokonkursowej

14 czerwca (środa) – godz. 10:00

Ilustracja do ballady „Słoneczne wzgórze”

– 60 lat Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Wyniki konkursu

Grupa wiekowa 6-7 lat
Miejsce I
Barbara Bury lat 7, Szkoła Podstawowa nr 22 w Lublinie, nauczyciel Elżbieta Prokop
Konrad Hawrył lat 7, Euroszkoła w Lublinie, nauczyciel Irena Murashka
Miejsce II
Magdalena Obłoza lat 7, Szkoła Podstawowa im. B. Chrobrego w Lublinie, nauczyciel Katarzyna Koch-0strowska
Adrianna Kołodziejczyk lat 6, Dom Kultury LSM, instruktor Monika Sierzpowska
Miejsce III
Asia Kura lat 7, Szkoła Podstawowa im. B. Chrobrego w Lublinie, nauczyciel Katarzyna Koch-0strowska
Cyryl Winniewski lat 7, Szkoła Podstawowa nr 22 w Lublinie, nauczyciel Elżbieta Prokop

Wyróżnienia
Marcel Zaremba lat 7, Szkoła Podstawowa nr 29 w Lublinie, nauczyciel Marta Chaber
Katarzyna Maciaszczyk lat 6, Szkoła Podstawowa nr 29 w Lublinie, nauczyciel Małgorzata Borowik
Barbara Stalęga lat 7, Szkoła Podstawowa nr 38 w Lublinie, nauczyciel Dorota Dąbrowska
Barbara Brzyska lat 7, Szkoła Podstawowa nr 38 w Lublinie, nauczyciel Dorota Dąbrowska
Ula Pietrzak lat 7, Szkoła Podstawowa nr 29 w Lublinie, nauczyciel Dorota Ciechan
Antoni Dołęga lat 7, Szkoła Podstawowa nr 29 w Lublinie, nauczyciel Marta Chaber
Tomasz Zborowski lat 7, Szkoła Podstawowa nr 22 w Lublinie, nauczyciel Elżbieta Prokop
Monika Świtek lat 7, Dom Kultury LSM, instruktor Monika Sierzpowska
Marta Najduchor lat 7, Szkoła Podstawowa nr 29 w Lublinie, nauczyciel Dorota Ciechan
Hania Łyczkowska lat 7, Dom Kultury LSM, instruktor Monika Sierzpowska
Piotr Cieślak lat 7 , Euroszkoła w Lublinie, nauczyciel Irena Murashka
Alicja Urban lat 6, Szkoła Podstawowa nr 3 w Lublinie, nauczyciel Agnieszka Frączek
Dorota Mielniczuk lat 6, Euroszkoła w Lublinie, nauczyciel Irena Murashka
Oliwia Tryksza lat 7, Szkoła Podstawowa im. B. Chrobrego w Lublinie, nauczyciel Katarzyna Koch-0strowska
Alicja Szczepanowska lat 7, Szkoła Podstawowa nr 29 w Lublinie, nauczyciel Małgorzata Borowik

Grupa wiekowa 8-9 lat
Miejsce I
Wiktoria Frankiewicz lat 9, Szkoła Podstawowa nr 29 w Lublinie, nauczyciel Małgorzata Woźniak
Mikołaj Głuch lat 8, Szkoła Podstawowa nr 22 w Lublinie, nauczyciel Elżbieta Prokop
Miejsce II
Anna Garbacz lat 8, Szkoła Podstawowa nr 29 w Lublinie, nauczyciel Małgorzata Woźniak
Jakub Wójcik lat 9, Szkoła Podstawowa nr 22 w Lublinie, Barbara Matysiak
Miejsce III
Maja Fidecka lat 8, Szkoła Podstawowa nr 42 w Lublinie , nauczyciel Halina Mirosław
Aleksandra Kowalska lat 8, Szkoła Podstawowa nr 29 w Lublinie, nauczyciel Dorota Ciechan
Wyróżnienia
Natasza Palak lat 8, Szkoła Podstawowa nr 22 w Lublinie, nauczyciel Małgorzata Pawłowska
Stanisław Klimek lat 8, Szkoła Podstawowa nr 22 w Lublinie, nauczyciel Elżbieta Prokop
Oskar Pasieka 8 lat, Szkoła Podstawowa nr 38 w Lublinie, nauczyciel Dorota Dąbrowska
Zuzanna Bidyńska lat 9, Szkoła Podstawowa nr 42 w Lublinie , nauczyciel Halina Mirosław
Jakub Marzec lat 8, Szkoła Podstawowa nr 29 w Lublinie, nauczyciel Marta Chaber
Ignacy Krysa lat 8, Szkoła Podstawowa nr 29 w Lublinie, nauczyciel Dorota Ciechan
Krystian Błażewicz lat 8, Szkoła Podstawowa nr 42 w Lublinie , nauczyciel Halina Mirosław
Konstanty Staręga lat 8, Szkoła Podstawowa nr 22 w Lublinie, nauczyciel Elżbieta Prokop
Kinga Mazurek lat 9, Szkoła Podstawowa nr 42 w Lublinie , nauczyciel Halina Mirosław
Oliwia Wielosz lat 9, Szkoła Podstawowa im. B. Chrobrego w Lublinie, nauczyciel Katarzyna Koch-0strowska
Ala Matysiak lat 9, Euroszkoła w Lublinie, nauczyciel Irena Murashka
Bartłomiej Godek lat 8, Szkoła Podstawowa nr 22 w Lublinie, nauczyciel Elżbieta Prokop
Alan Raznatowski kl III , Szkoła Podstawowa nr 22 w Lublinie, nauczyciel Mieczysława Bakaj
Małgorzata Bąk lat 8, Euroszkoła w Lublinie, nauczyciel Irena Murashka
Maja Nowak lat 9, Euroszkoła w Lublinie, nauczyciel Irena Murashka

Grupa wiekowa 10-12 lat
Miejsce I
Natalia Karaś kl VI, Szkoła Podstawowa nr 29 w Lublinie, nauczyciel Małgorzata Basińska
Karolina Stopyra lat 11, Euroszkoła w Lublinie, nauczyciel Irena Murashka
Miejsce II
Julia Prątkowska lat 11, Szkoła Podstawowa nr 31 w Lublinie, nauczyciel Wiesława Jusiak
Joanna Zarzecka kl IV, Szkoła Podstawowa nr 29 w Lublinie, nauczyciel Małgorzata Basińska
Miejsce III
Maciej Lewandowski lat 10, Szkoła Podstawowa nr 22 w Lublinie, nauczyciel Barbara Matysiak
Daria Abramczuk lat 11, Euroszkoła w Lublinie, nauczyciel Irena Murashka

Wyróżnienia
Tomasz Kruk kl V, Szkoła Podstawowa nr 29 w Lublinie, nauczyciel Małgorzata Basińska
Mateusz Kowal lat 11, Szkoła Podstawowa w Świdniku Małym, nauczyciel Monika Tomczak
Patrycja Rennert lat 11, Szkoła Podstawowa nr 31 w Lublinie, nauczyciel Wiesława Jusiak
Emilia Olszewska kl VI, Szkoła Podstawowa nr 29 w Lublinie, nauczyciel Małgorzata Basińska
Julia Woźniak kl VI, Szkoła Podstawowa nr 29 w Lublinie, nauczyciel Małgorzata Basińska
Bator Aneta lat 12, Szkoła Podstawowa nr 31 w Lublinie, nauczyciel Wiesława Jusiak
Kamila Murdza lat 11, Szkoła Podstawowa im. B. Chrobrego w Lublinie, nauczyciel Katarzyna Koch-0strowska
Anna Walczak kl V Szkoła Podstawowa nr 29 w Lublinie, nauczyciel Małgorzata Basińska
Julia Pawlik kl V, Szkoła Podstawowa nr 29 w Lublinie, nauczyciel Małgorzata Basińska
Hanna Szymańska kl VI, Szkoła Podstawowa nr 29 w Lublinie, nauczyciel Małgorzata Basińska
Aleksandra Kuzioła kl VI, Szkoła Podstawowa nr 29 w Lublinie, nauczyciel Małgorzata Basińska
Aleksandra Jamroży lat 10, Euroszkoła w Lublinie, nauczyciel Irena Murashka
Magdalena Widowska lat 10, Euroszkoła w Lublinie, nauczyciel Irena Murashka

Grupa wiekowa 13-15 lat

Miejsce I
Natalia Nowak lat 16, Gimnazjum nr 11 w Lublinie, nauczyciel Agnieszka Burdyk
Miejsce II
Julia Chabior lat 16, Gimnazjum nr 15 w Lublinie, nauczyciel Monika Tomczak
Miejsce III
Aleksandra Basak kl III, Gimnazjum nr 11 w Lublinie, nauczyciel Agnieszka Burdyk

Wyróżnienia
Zuzanna Narębska lat 15, Gimnazjum nr 11 w Lublinie, nauczyciel Agnieszka Burdyk
Aleksandra Stępień kl III ,Gimnazjum nr 11 w Lublinie, nauczyciel Agnieszka Burdyk
Natalia Łakomska lat 15,Gimnazjum nr 11 w Lublinie, nauczyciel Agnieszka Burdyk
Agnieszka Grzemska kl III, Gimnazjum nr 15 w Lublinie, nauczyciel Monika Tomczak
Marcelina Nowaczewska kl III, Gimnazjum nr 15 w Lublinie, nauczyciel Monika Tomczak

****************************************

Regulamin konkursu plastycznego

Ilustracja do ballady „Słoneczne wzgórze”

– 60 lat Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Organizator

Dom Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Cele konkursu

Rozwijanie wrażliwości i umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży

Inspirowanie oraz rozwijanie wyobraźni dzieci i młodzieży, zainteresowanie historią

Zaprezentowanie twórczości plastycznej dzieci i młodzieży.

Zapoznanie z tekstem piosenki poświęconej osiedlom LSM

Zasady uczestnictwa

Tematyka:

Tematem konkursu jest wykonie ilustracji do piosenki „Słoneczne wzgórze”, która opowiada o osiedlach Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, obchodzącej w tym roku swoje 60-lecie. Może to być ilustracja nawiązująca bezpośrednio do konkretnego fragmentu piosenki, a ponieważ tekst dotyczy przeszłości, teraźniejszości oraz przyszłości LSM, ilustracja może opowiadać o życiu w osiedlach w latach 60., 70. itd. (ludzie, moda, samochody, domy), to, jak wyglądają teraz lub przedstawiać wizję tego, jak życie w osiedlach mieszkaniowych będzie wyglądało w przyszłości, nawet w tej bardzo, bardzo odległej. Tekst ballady załączony jest na końcu regulaminu lub na stronie Domu Kultury LSM.

Uczestnicy

W konkursie mogą wziąć udział szkoły podstawowe, gimnazja, placówki kulturalne, świetlice, itp.

Technika wykonania prac:

  • Dopuszczalna technika wykonania prac: rysunek, malarstwo
  • Nie będą uwzględniane kompozycje przestrzenne.
  • Format nie mniejszy niż A3.

Warunki:

  • Prace nie mogą być grupowe.
  • Ilość nadesłanych prac z danej placówki nieograniczona.
  • Jeden autor może przedstawić tylko jedną pracę.

Ocena prac:

Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową w czterech kategoriach wiekowych:

  • 6 – 7 lat
  • 8 – 9 lat
  • 10 – 12 lat
  • 13 -15 lat

Opis prac:

Prace powinny być czytelnie opisane na odwrocie:

– tytuł pracy

– imię i nazwisko autora

– wiek autora (klasa),

– imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana,

– nazwa i adres placówki

Zestaw prac powinien zawierać listę ich autorów oraz tytuły prac.

Na opakowaniu należy wpisać nazwę konkursu.

Nie składać, nie rolować i nie oprawiać prac.

Terminy:

Prace na konkurs należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 8 maja 2017 r.(włącznie)

Ocena prac nastąpi do 16 maja 2017 r.

Ogłoszenie zwycięzców nastąpi do końca maja 2017 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Domu Kultury LSM

www.domkulturylsm.pl

Wręczenie nagród odbędzie się podczas wernisażu wystawy pokonkursowej w Domu Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. K. Wallenroda 4a w Lublinie

Uwagi końcowe

Organizator nie przewiduje zwrotu nadesłanych prac

Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez

wypłacania honorariów autorskich

Prace nagrodzone i zakwalifikowane do wystawy stanowią własność organizatora i nie będą zwracane.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac dla promocji konkursu w następujących polach eksploatacji:

druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu.

Adres placówki:

Dom Kultury LSM

ul. K. Wallenroda 4a

20-607 Lublin

z dopiskiem

Ilustracja do ballady „Słoneczne wzgórze”

– 60 lat Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

konkurs plastyczny

Prowadząca:

Monika Sierzpowska

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem 81-743-48-29

Słoneczne wzgórze”

Z kawałków lipca miałaś suknię
Włosy w kok
Wiozłem Cię motocyklem
Światłem spływał stok
Dzielnica rosła w oczach
W moich dłoniach też
Patrzyłem z dumą i nadzieją, że za rok
Zamieszkasz w niej

Czapkę pilotkę miałeś
Oficerki też
I motocyklem Jawa tu przywiozłeś mnie
Dzielnica rosła w oczach
Pomagałeś jej
A we mnie rosła duma i nadzieja, że
Zamieszkam w niej

Na tym wzgórzu żyję dziś
Po słonecznej stronie
Pierwszy promień budzi mi
Kwiaty na balkonie

A historie które zna
O nas ta dzielnica
Godne pióra Pana Prusa
Albo Mickiewicza

Wydaje się niedawno
A to czasu szmat
Na piętra wchodzą drzewa
Dzieci idą w świat
A mimo tego album
Niech oprószy kurz
Z nadzieją w to co przyjdzie dziękujemy
Za to co już

Na tym słonecznym wzgórzu żyję dziś
Po słonecznej stronie
Pierwszy promień budzi mi
Kwiaty na balkonie
A historie które zna
O nas ta dzielnica
Godne pióra Pana Prusa
Albo Mickiewicza

Kalendarz wydarzeń

Maj 2018
P W Ś C P S N
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031EC

RELACJE FILMOWE

PLAYZapraszamy do oglądania relacji filmowych z wydarzeń jakie odbyły się w Domu Kultury LSM. ***
Realizacja filmów Zenon Krawczyk

Archiwa

Prowadzenie strony - Marek Dybek  Marek Dybek / KmBk-STUDIO   /    Powered by WordPress Platform
ul. Konrada Wallenroda 4a        20-607 Lublin
tel. 81 743 48 29
dom.kultury@spoldzielnialsm.pl
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Bez tych plików serwis nie będzie działał poprawnie. W każdej chwili, w programie służącym do obsługi internetu, można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. .

Zapoznałem się z informacją