W tle - grafika Pawła Ryżki p.t. ROBOTNICE SZTUKI - pierwowzór muralu, jaki znajduje się na południowej ścianie Domu Kultury LSM

Niniejsza domena domkulturylsm.pl stanowi obecnie
ARCHIWUM działalności oraz wydarzeń jakie miały miejsce
w Domu Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w okresie od lipca 2012 r. do czerwca 2022 r.

Wszelkie AKTUALNOŚCI oraz ZAPOWIEDZI
znajdziecie Państwo na nowej odsłonie strony:

www.dklsm.pl

ZAPRASZAMY

 Zapraszamy na zajęcia

dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty dla dorosłych.
w sezonie 2022/23

działalności Domu Kultury LSM.

 Pełna oferta jest dostępna na nowej odsłonie naszej strony internetowej dklsm.pl w zakładce ZAJĘCIA.

***

—> LAUREACI KONKURSU <—

***

 

 

Regulamin konkursu plastycznego

Ilustracja do powieści

Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza

§ 1

Organizator

Organizatorem przedmiotowego konkursu plastycznego jest Dom Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Administracja Osiedla im. Henryka Sienkiewicza Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

§ 2

Cele konkursu

 1. Zapoznanie z twórczością Henryka Sienkiewicza.
 2. Rozwijanie wrażliwości i umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży.
 3. Zainteresowanie dzieci obyczajami, codziennym życiem, sztuką, architekturą, historią dawnej Polski.
 4. Zaprezentowanie twórczości plastycznej dzieci i młodzieży.

§ 3

Zasady uczestnictwa

 1. Tematyka:

Tematem konkursu jest wykonie pracy plastycznej będącej ilustracją do powieści Henryka Sienkiewicza pt. „Krzyżacy”.

 1. Uczestnicy

W konkursie mogą wziąć udział szkoły podstawowe, placówki kulturalne, świetlice itp.

 1. Technika wykonania prac:
 • Dopuszczalna technika wykonania prac: rysunek, grafika, malarstwo.
 • Nie będą uwzględniane kompozycje przestrzenne.
 • Format nie mniejszy niż A3.
 1. Warunki:
 • Prace nie mogą być grupowe.
 • Ilość nadesłanych prac z danej placówki nieograniczona.
 • Jeden autor może przedstawić tylko jedną pracę.

§4

Ocena prac:

Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową w czterech kategoriach:

 • Klasy 0-2
 • Klasy 3-4
 • Klasy 5-6
 • Klasy 7-8

§ 5
Opis prac
:

 1. Prace powinny być czytelnie opisane na odwrocie:

– tytuł pracy

– imię i nazwisko autora

– klasa

– imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana

– nazwa i adres placówki

 1. Zestaw prac powinien zawierać listę ich autorów oraz tytuły prac.

Na opakowaniu należy wpisać nazwę konkursu.

Nie składać, nie rolować i nie oprawiać prac.

§ 6

Terminy:

 1. Prace na konkurs należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 11 stycznia 2019 r. .
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Domu Kultury LSM www.domkulturylsm.pl
 3. Wręczenie nagród odbędzie się podczas wernisażu wystawy pokonkursowej w Domu Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. K. Wallenroda 4a w Lublinie.

§7

Uwagi końcowe

 1. Organizator nie przewiduje zwrotu nadesłanych prac
 2. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
 3. Prace nagrodzone i zakwalifikowane do wystawy stanowią własność organizatora i nie będą zwracane.
 4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac dla promocji konkursu w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.
 5. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez rodzica/opiekuna prawnego zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych dziecka biorącego w nim udział. Przystąpienie do konkursu jest również równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela pod kierunkiem którego prace zostały wykonane.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian.

§8

Klauzula informacyjna administratora danych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchy­lenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016.119. 1) – RODO, Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Lublinie, ul. Rzeckiego 21, 20-637 Lublin, KRS: 0000199984, tel.: 81 525 14 18, fax: 81 524 32 23, e-mail: info@spoldzielnialsm.pl.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować drogą mailową pod adresem: iod@spoldzielnialsm.pl

 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizowanie prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f) RODO oraz wykonywanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. art. 6 ust. 1 lit c) RODO. LSM będzie przetwarzała dane osobowe w celu realizacji obowiązków ustawowych i zadań statutowych, w tym poprzez prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej.

 4. Dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, jedynie w sytuacji, gdy wskażą podstawę prawną i interes prawny.

 5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 6. Każdy ma prawo do żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

 7. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 8. W zależności od celu przetwarzania podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisu prawa lub warunkiem zawarcia umowy. Ponadto w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Adres placówki:

Dom Kultury LSM

ul. K. Wallenroda 4a

20-607 Lublin

z dopiskiem

konkurs plastyczny Ilustracja do powieści „Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza

Prowadząca:

Monika Sierzpowska

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem 81-743-48-29

Archiwa

RELACJE FILMOWE

PLAYZapraszamy do oglądania relacji filmowych z wydarzeń jakie odbyły się w Domu Kultury LSM. ***
Realizacja filmów Zenon Krawczyk
Prowadzenie strony - Marek Dybek  Marek Dybek / KmBk-STUDIO   /    Powered by WordPress Platform
ul. Konrada Wallenroda 4a        20-607 Lublin
tel. 81 743 48 29
dom.kultury@spoldzielnialsm.pl
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Bez tych plików serwis nie będzie działał poprawnie. W każdej chwili, w programie służącym do obsługi internetu, można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. .

Zapoznałem się z informacją