W tle - grafika Pawła Ryżki p.t. ROBOTNICE SZTUKI - pierwowzór muralu, jaki znajduje się na południowej ścianie Domu Kultury LSM

***

Spotkanie
w poniedziałek 25 lutego 2019 r. o godz. 18.00

Wstęp wolny

Spotkanie z dyrektorem Wydawnictwa KUL
Edwardem Gigilewiczem
i promocja dwutomowej

Encyklopedii 100-lecia KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w stulecie swojego istnienia oddaje do rąk czytelników bogato ilustrowaną 2-tomową Encyklopedię 100-lecia KUL, której celem jest prezentacja dorobku Uniwersytetu, nie tylko w zakresie działalności dydaktycznej i badań naukowych, ale także wkładu całego środowiska KUL (pracowników, studentów i absolwentów) w życie społeczno-polityczne, literackie, artystyczne i religijne kraju. Dzieło zawiera 2950 haseł, wśród których najliczniejszą grupę stanowią hasła biograficzne opisujące działalność aż 2030 osób. Wśród haseł rzeczowych dominują opracowania dotyczące dawnych i obecnych jednostek organizacyjnych Uczelni (wydziały, instytuty, jednostki międzywydziałowe, ośrodki i centra naukowo-badawcze, agendy administracyjne). Ważną grupę stanowią hasła omawiające funkcje i urzędy uczelniane oraz znaki i symbole Uniwersytetu. Szeroko zaprezentowane zostały studenckie koła naukowe, towarzystwa, stowarzyszenia, fundacje, jednostki kulturalno-artystyczne, a także redakcje czasopism i serii wydawniczych KUL. W Encyklopedii opisano również aktualne i dawne budynki uniwersyteckie. W dziejach polskiej encyklopedystyki nie było dotąd dzieła tak kompleksowo ukazującego całokształt życia akademickiego jednej uczelni.

 

14.01.2019, Lublin – Katolicki Uniwersytet Lubelski. Prezentacja Encyklopedii 100-lecia KUL w Warszawie
Fot. Leszek Wojtowicz/KUL

Gigilewicz Edward, ur. 12 sierpnia 1965 r. w Górowie Iławeckim, dr, leksykograf, heraldyk, dyrektor Wydawnictwa KUL.
W 1984 r., po uzyskaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka w Lidzbarku Warmińskim, podjął studia na Wydziale Teologii, gdzie w 1989 otrzymał magisterium na podstawie pracy Poczet heraldyczny biskupów warmińskich w Wielkim Refektarzu lidzbarskiego zamku, napisanej pod kierunkiem ks. Anzelma Weissa. W latach 1989-1991 odbył studia specjalistyczne w Instytucie Historii Kościoła na Wydziale Teologii i uzyskał tam licencjat teologiczny w zakresie historii Kościoła, a w 1996 r. doktorat na podstawie rozprawy Herby biskupów warmińskich (Lublin 2001), napisanej również pod kierunkiem ks. Weissa. Praca ta została wyróżniona w ramach konkursu o Nagrodę im. Adama Heymowskiego przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Heraldyczne.
W 1991 r. został zatrudniony na stanowisku dokumentalisty w Międzywydziałowym Zakładzie Leksykograficznym, od 1993 jako asystent, a od 1998 adiunkt. W latach 1998-2000 był zastępcą sekretarza naukowego tego zakładu, a w 2008-2018 dyrektorem Instytutu Leksykografii. Dodatkowo prowadził zlecone zajęcia dydaktyczne w Instytucie Historii Kościoła oraz w Instytucie Historii na Wydziale Nauk Humanistycznych, m.in. z zakresu: metod i technik informatycznych w naukach humanistycznych, procedur wydawniczych, regionalistyki historycznej oraz edytorstwa źródeł historycznych. W ramach zajęć zleconych wykładał także na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 2018 r. został dyrektorem Wydawnictwa KUL.
W latach 1991-2014 był członkiem zespołu redakcyjnego Encyklopedii katolickiej i od 2008 r. jej redaktorem naczelnym (pod jego redakcją w latach 2009-2014 ukazało się 8 tomów, autorsko opracował 352 hasła). W latach 1998-2003 był redaktorem naczelnym Wielkiej ilustrowanej encyklopedii powszechnej Wydawnictwa Gutenberg-Print. Suplement współczesny (t. XXIII-XLVI, Warszawa 1997-2003, napisał do niej 2106 haseł). W 1latach 2005-2006 kierował pracami nad Suplementem Encyklopedii „Białych Plam” (t. XIX-XX, Radom 2005-2006; autorsko opracował 33 hasła). W 2006 r. podjął współpracę (m.in. w zakresie metodologii i organizacji prac leksykograficznych) z redakcją encyklopedii katolickiej wydawanej po rosyjsku w Moskwie i przygotował do niej hasło poświęcone dziejom Polski (Polsza. Istoriczeskij oczerk, w: Katoliczeskaja Encyklopedia, t. III, Moskwa 2007, kol. 1609-1625). W latach 2008-2009, współpracując z redakcją Encyklopedii politycznej, przygotował do niej autorsko 43 hasła (Encyklopedia polityczna, t II, red. J. Bartyzel, Radom 2009). W latach 2015-2016 kierował zespołem edytorskim przygotowującym edycję krytyczną spuścizny rękopiśmiennej Edmunda Bojanowskiego (Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita, t. I-II, red. E. Gigilewicz, M. Opiela, Lublin 2016), za którą otrzymał nagrodę Feniksa, przyznawanego przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich. W latach 2016-2018 był redaktorem naczelnym Encyklopedii 100-lecia KUL. (…) Reaktywował serię Biblioteka Encyklopedii Katolickiej oraz zainicjował Prace Instytutu Leksykografii KUL i Monografie Instytutu Leksykografii. (…)
Podejmując problematykę polsko-żydowską, poza licznymi tekstami encyklopedycznymi, napisanymi zwłaszcza do Encyklopedii „Białych Plam”, opublikował m.in. Lublinland. Państwo żydowskie w planach III Rzeszy (Radom 2003) oraz Projekt przesiedlenia Żydów polskich na Madagaskar w publicystyce Arkadego Fiedlera (w: Sensacja w dwudziestoleciu międzywojennym (prasa, literatura, radio, film), red. K. Stępnik, M. Gabryś, Lublin 2011, s. 153-165).
Ważnym nurtem badawczym w jego działalności naukowej jest także biografistyka, zwłaszcza polonijna. Regularnie uczestniczy w Międzynarodowych Konferencjach Biografistyki Polonijnej, prezentując często postaci zapomniane w polskiej publicystyce historycznej (m.in. Aleksander Florian Józef hr. Colonna Walewski (1810-1868). Współpracuje też z Instytutem Biografistyki CAN, m.in. przy opracowaniu leksykograficznym Ilustrowanego słownika Polonii świata. Głównym kierunkiem badawczym Gigilewicza pozostaje jednak polska heraldyka kościelna, a wyniki swoich badań na tym gruncie zawarł m.in. w publikacjach: Herby biskupów polskich w okresie PRL. W świetle ankiety Instytutu Historii Kościoła z 1989 r. , Dewizy herbowe w heraldyce współczesnego episkopatu polskiego, Polska heraldyka biskupia XX wieku. Próba systematyki (zamieszczone w pracach zbiorowych).
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Heraldycznego [od 2001 r. wiceprezes oddziału lubelskiego] oraz Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Świdniku.

Na podstawie hasła w Encyklopedii 100-lecia KUL, tom I, s.263

W czasie spotkania będzie można nabyć Encyklopedię 100-lecia KUL w cenie promocyjnej 170 zł.

 ...
Kalendarz wydarzeń
RELACJE FILMOWE
PLAYZapraszamy do oglądania relacji filmowych z wydarzeń jakie odbyły się w Domu Kultury LSM. ***
Realizacja filmów Zenon Krawczyk
Archiwa
Prowadzenie strony - Marek Dybek  Marek Dybek / KmBk-STUDIO   /    Powered by WordPress Platform
ul. Konrada Wallenroda 4a        20-607 Lublin
tel. 81 743 48 29
dom.kultury@spoldzielnialsm.pl
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Bez tych plików serwis nie będzie działał poprawnie. W każdej chwili, w programie służącym do obsługi internetu, można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. .

Zapoznałem się z informacją