W tle - grafika Pawła Ryżki p.t. ROBOTNICE SZTUKI - pierwowzór muralu, jaki znajduje się na południowej ścianie Domu Kultury LSM

Niniejsza domena domkulturylsm.pl stanowi obecnie
ARCHIWUM działalności oraz wydarzeń jakie miały miejsce
w Domu Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w okresie od lipca 2012 r. do czerwca 2022 r.

Wszelkie AKTUALNOŚCI oraz ZAPOWIEDZI
znajdziecie Państwo na nowej odsłonie strony:

www.dklsm.pl

ZAPRASZAMY

 Zapraszamy na zajęcia

dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty dla dorosłych.
w sezonie 2023/24

działalności Domu Kultury LSM.

 Pełna oferta jest dostępna na nowej odsłonie naszej strony internetowej dklsm.pl w zakładce ZAJĘCIA.

Spotkanie
w środę 19 lutego 2020 r. o godz. 18.00

Wstęp wolny

Spotkanie – dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko


Odnawialne źródła energii

– moda czy konieczność?

Zanieczyszczenie środowiska i wyczerpywanie się kopalnych surowców energetycznych to istotne czynniki, które wymuszają poszukiwanie alternatywnych źródeł energii. Równocześnie rośnie liczba ludności świata, a co za tym idzie – wzrasta zapotrzebowanie na energię. Zmienia się też styl życia, z tendencją do tzw. konsumpcjonizmu, który daleki jest od oszczędzania dóbr i zasobów, w tym zasobów środowiska. Zatem w skali świata, ale też w Polsce, nakładają się zjawiska, które wymagają coraz większych nakładów energii.
Jednym ze sposobów zaspokojenia potrzeb energetycznych świata, przy możliwie małym wpływie na środowisko, jest produkcja energii z odnawialnych źródeł. Jednak czy jest to możliwe na tak dużą skalę? I czy już teraz konieczne jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), skoro stale odkrywane są nowe złoża ropy naftowej, węgla kamiennego i gazu ziemnego? Ponadto udoskonalane są technologie pozyskiwania kopalnych surowców ze złóż znanych, ale dotychczas mało dostępnych, jak np. gaz łupkowy.
Produkcja energii z OZE jest relatywnie droga, może więc zostawmy ten temat dla przyszłych pokoleń, które staną przed faktem braku surowców konwencjonalnych? To nie jest właściwe podejście. Im wcześniej zaczniemy tworzyć technologie, tym będą one tańsze i doskonalsze. A skala produkcji? Może być taka, jaka będzie potrzebna: od kominków, domowych kotłów, kolektorów słonecznych i małych siłowni wiatrowych dla domów jednorodzinnych, przez miejskie elektrociepłownie na biomasę, gminne biogazownie, aż po elektrownie wodne czy słoneczne, których moc zaspokaja potrzeby całych miast czy części krajów.


Najprostszy podział OZE wskazuje na 5 ich źródeł: energię słoneczną, wiatrową, wodną, geotermalną i energię zawartą w biomasie, którą przetwarza się do postaci paliw stałych, ciekłych i gazowych. Każde z tych źródeł ma swoje specyficzne cechy, wymaga odpowiednich technologii aby zamienić energię potencjalną na energię użyteczną dla człowieka. Wiele inwestycji OZE budzi protesty społeczne, obawy i wątpliwości. To zupełnie naturalna reakcja na rzeczy nowe, często przedstawiane nieobiektywnie (celowo lub przypadkiem), w sposób nieprofesjonalny. Temat ten bywa też wykorzystywany do różnych „gier politycznych”, a łatwo jest manipulować opinią społeczną, jeśli społeczeństwo nie ma ugruntowanej wiedzy na dany temat.
Na naszym spotkaniu zechcę obiektywnie, jako naukowiec, zaprezentować poszczególne odnawialne źródła energii, wskazać ich wady i zalety oraz możliwości rozwoju w Polsce. Chciałabym, aby nasze spotkanie było dyskusją, a nie prelekcją, zwłaszcza że temat jest otwarty, stale się rozwija i na wiele pytań nie ma jednoznacznych odpowiedzi.


Alina Kowalczyk-Juśko
– pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, doktor habilitowana w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych. Zajmuje się odnawialnymi źródłami energii, szczególnie energetycznym wykorzystaniem biomasy. Współpracuje z wytwórcami biogazu rolniczego, konsultując dobór substratów i postępowanie z masą pofermentacyjną w aspekcie technicznym, prawnym i środowiskowym. Współautorka licznych artykułów i książek dotyczących produkcji biogazu i innych metod pozyskiwania energii z biomasy. Odbyła liczne staże naukowe w uczelniach zagranicznych, zajmujących się wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł, a także brała udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, związanych z tą tematyką.

Polski Klub Ekologiczny
Powstał w 1980 r. w Krakowie w czasie pierwszego zrywu „Solidarności” jako niezależna organizacja ekologiczna stawiająca sobie za cel wdrażanie idei ekorozwoju. Był pierwszą pozarządową organizacją w bloku państw socjalistycznych otwarcie sprzeciwiającą się traktowaniu środowiska jako dobra niczyjego, stanowiącego wartość drugorzędną w stosunku do gospodarki kraju. W następnych latach PKE rozwijał się w drodze powstawania okręgów i kół. PKE uczestniczy w międzynarodowym ruchu ekologicznym – jest członkiem kilku organizacji zagranicznych.
Polski Klub Ekologiczny
Okręg Środkowo-Wschodni

Początki działalności sięgają 1981 r. Jest on organizacją pozarządową pożytku publicznego. Posiada osobowość prawną. Jest zarejestrowany pod numerem KRS 0000153780. Gromadzi w swoich szeregach naukowców, praktyków ze środowisk inżynieryjnych i humanistycznych oraz młodzież. Uczestniczą oni w pracach zespołów problemowych Klubu: ochrony przyrody, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, energii odnawialnej, rolnictwa ekologicznego, edukacji ekologicznej i ekoturystyki. Wspieramy wszelkie działania w regionie, służące przywracaniu równowagi ekologicznej w środowisku przyrodniczym, czystości biosfery, ochronie krajobrazu naturalnego i kulturowego. Klub podejmuje interwencje na rzecz przestrzegania prawa w zakresie kształtowania, ochrony i restytucji środowiska i zdrowia ludzi. Poprzez swoich ekspertów wspiera inicjatywy lokalne mieszkańców na rzecz ochrony środowiska. Wpływa na podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez organizacje spotkań, warsztatów, seminariów, konferencji i publikacje z zakresu ochrony środowiska.
W realizacji celów programowych Polski Klub Ekologiczny Okręg Środkowo-Wschodni współpracuje ze środowiskami naukowymi wyższych uczelni Lublina, Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach, instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i szkołami. W ramach realizacji naszych celów współdziała z władzami państwowymi i samorządowymi. Uczestniczy w konsultacjach, opiniowaniu inwestycji i dokumentów programowych dotyczących strategii ochrony środowiska w regionie.
Celem naszych działań jest:

  • uznanie ekorozwoju, jako podstawy polityki społeczno-gospodarczej państwa
  • poprawa stanu środowiska przyrodniczego Polski
  • ochrona krajobrazu naturalnego i dziedzictwa kulturowego
  • kształtowanie w społeczeństwie świadomości, że jakość życia zależy od racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi i zachowania równowagi między środowiskiem a rozwojem cywilizacji
  • powszechna edukacja ekologiczna

Polski Klub Ekologiczny
Okręg Środkowo-Wschodni
ul. Turystyczna 44, 20-207 Lublin
tel. 506-693-379,
e-mail: pke-lublin@wp.pl
Prezes: dr Zbigniew Borkowski

Polski Klub Ekologiczny Okręg Środkowo-Wschodni jest organizacją pożytku publicznego, w związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie 1% podatku na naszą działalność programową.

KRS 0000153780

Archiwa
RELACJE FILMOWE
PLAYZapraszamy do oglądania relacji filmowych z wydarzeń jakie odbyły się w Domu Kultury LSM. ***
Realizacja filmów Zenon Krawczyk
Prowadzenie strony - Marek Dybek  Marek Dybek / KmBk-STUDIO   /    Powered by WordPress Platform
ul. Konrada Wallenroda 4a        20-607 Lublin
tel. 81 743 48 29
dom.kultury@spoldzielnialsm.pl
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Bez tych plików serwis nie będzie działał poprawnie. W każdej chwili, w programie służącym do obsługi internetu, można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. .

Zapoznałem się z informacją