W tle - grafika Pawła Ryżki p.t. ROBOTNICE SZTUKI - pierwowzór muralu, jaki znajduje się na południowej ścianie Domu Kultury LSM


Informacje o bieżących ustaleniach
prosimy śledzić na naszej stronie

Koncert 
w poniedziałek 16 stycznia 2017 r. o godz. 18.00

Wstęp wolny

III KONCERT KAMERALNY z cyklu
Bo piękno na to jest, by zachwycało…

pod dyrekcją Teresy Księskiej-Falger

teresa-ksieska-falger

Niemiecki barok – świat muzyki instrumentalnej

Wystąpią
Natalia Kozub – skrzypce, Justyna Zańko – skrzypce,
Klaudia Ślusarska – skrzypce (gościnnie),
Teresa Księska-Falger – fortepian i słowo o muzyce

W programie usłyszymy:
Georg Philipp Telemann – Fantazja nr 10 na skrzypce solo
Georg Philipp Telemann – Fantazja nr 12 na skrzypce solo
Georg Friedrich Haendel – Sonata F-dur na skrzypce i bc. Adagio, Allegro, Largo, Allegro
Georg Friedrich Haendel – Sonata g-moll na skrzypce i bc. Andante, Allegro, Adagio, Allegro
Johann Sebastian Bach – IV Sonata c-moll na skrzypce i klawesyn (fortepian) Largo, Allegro, Adagio, Allegro
Johann Sebastian Bach – Koncert d-moll na dwoje skrzypiec i orkiestrę (transkrypcja – piano arrangement)

ulotka.pdf

Szanowni, Drodzy Państwo.
Muzyka baroku należy do najpiękniejszych zjawisk w dziejach sztuki dźwięku. Bogata wyrazowo i technicznie, obejmuje niemal wszystkie znane formy i gatunki, od przygrywki chorałowej, fugi, wariacji po sonatę, concerto grosso, koncert solowy, pasję , kantatę, mszę, oratorium i operę. Wybitni kompozytorzy, jak Heinrich Ignaz Biber, Domenico Scarlatti, Antonio Vivaldi, Jan Sebastian Bach, Georg Friedriech Haendel, Georg Philipp Telemann byli jednocześnie wirtuozami, a więc i wykonawcami własnych utworów. Ich pracowita codzienność wiązała się z faktem rozlicznych obowiązków służbowych, działali bowiem na dworach, w kościołach, kolegiach muzycznych, prowadzili ożywioną działalność koncertową i… sami (na własne ryzyko!) organizowali wieczory autorskie.
W protestanckich miastach północnych i środkowych Niemiec największe znaczenie miały stanowiska kantora i organisty. Kantor prowadził chór kościelny, w skład którego wchodzili ubodzy chłopcy za szkół publicznych. Uczył też łaciny, śpiewu, muzyki i – przede wszystkim – tworzył utwory sakralne. Organiści komponowali głównie utwory koncertujące , popisowe… I jednym i drugim był, niewątpliwie największy z muzyków epoki baroku, Jan Sebastian Bach (1685-1750). To on osiągnął pełnię doskonałości w stosowanych formach muzycznych, wydobył wszystkie tkwiące w nich możliwości brzmieniowe i emocjonalne. Szereg utworów, które stworzył, jak Pasja wg św. Mateusza, Oratorium na Boże Narodzenie, Msza h-moll Kunst der Fuge, Wariacje Goldbergowskie, Wohltemperierte Klavier, Klavierübung świadczy o genialnym poczuciu absolutnej sonorystyki, nieosiagalnej w jego czasach (zważywszy na instrumentarium jakim dysponował), a tak wielowymiarowo realizowanej w nowej, obecnie możliwej, szacie dźwiękowej. Bach trwa…

Zapraszamy na koncert muzyki barokowej,
Teresa Księska-Falger z Przyjaciółmi

awjbvaukbnul18dtwy8czfxa

teresa-ksieska-falgerDr Teresa Księska-Falger jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie w klasie fortepianu prof. Tadeusza Żmudzińskiego. Uczestniczyła w kursach pianistycznych w Bejrucie, Weimarze, Dusznikach. Zdobyła nagrody akompaniatorskie na III, IV i V Międzynarodowym Konkursie Młodych Skrzypków im. Karola Lipińskiego i Henryka Wieniawskiego w Lublinie oraz Ogólnopolskim Konkursie im. Wofganga Amadeusza Mozarta w Gdańsku (w 1991). Jako pianistka koncertowała w wielu miastach Polski, a także w Libanie, Niemczech, Danii, Holandii, Szwecji, na Ukrainie, we Włoszech, na Węgrzech, w Austrii i w Korei Południowej.
Jest autorką wielu felietonów i recenzji muzycznych, które publikowała na łamach „Kuriera Lubelskiego”, „Kameny”, „Gazety Wyborczej w Lublinie”, w  Wydawnictwie Lubelskim oraz kwartalniku „Ethos” Instytutu Jana Pawła II KUL.
W swej karierze zawodowej kierowała Wydziałem Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej oraz pełniła funkcję zastępcy dyrektora Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Równie bogate są jej osiągnięcia jako pedagoga klasy fortepianu i dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie ( w latach 1982 – 1991). W Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie w latach 1996–2003 była dyrektorem naczelnym, a także, w okresie 1997–2009, dyrektorem artystycznym. W czasie swojej kadencji doprowadziła do ukończenia prac budowlanych związanych z nową siedzibą Filharmonii przy ul. Marii Curie- Skłodowskiej 5 oraz instalacją organów Firmy Alexander Schuke z Poczdamu. Reaktywowała znaczące dla miasta i regionu festiwale: Nałęczowskie Divertimento i Lubelski Wrzesień Muzyczny. Wprowadziła do repertuaru Orkiestry Symfonicznej Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego dzieła G. Mahlera, A. Brucknera, H. M. Góreckiego, W. Kilara, W. Lutosławskiego, K. Pendereckiego, H. Warsa, E. Czernego, , M. Dubaja, P. Hindemitha, estradowe wersje oper G. Verdiego, G. Donizettiego, G. Pucciniego, P. Czajkowskiego. Dzięki jej staraniom w 1997 roku, Filharmonia ta włączyła się w ogólnopolską ideę organizacji festiwalu sztuki współczesnej pod nazwą Lubelskie Forum Sztuki Współczesnej im. Witolda Lutosławskiego. Zorganizowała występy orkiestry Filharmonii Lubelskiej poza granicami kraju: w Holandii (1998), w Niemczech (1997, 2001, 2002), w Danii (2000, 2001, 2004), we Włoszech (2000, 2001, 2004), w Korei Południowej (1999 – dwukrotnie), w Austrii (2003). Stworzyła warunki finansowe i organizacyjne do nagrania przez zespół symfoniczny Filharmonii 7 płyt .W latach 2009-2010 prowadziła Festiwal Spotkań Kultur CAPER LUBLINENSIS. Od 12 marca 2010 do 31 grudnia 2015 roku sprawowała funkcję prezesa Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie.
W okresie od maja 2010 do grudnia 2014 roku prowadziła autorski cykl koncertów muzyki klasycznej w Radiu Lublin oraz – co realizuje nadal – festiwal form solowych i kameralnych pn. Harmonie Starego Miasta. Od września 2012 roku, organizuje autorski projekt pn. Międzynarodowy Festiwal – Andrzej Nikodemowicz – Czas i Dźwięk, którego pierwsza edycja, w ocenie czytelników „Gazety Wyborczej” należała do dziesięciu najważniejszych wydarzeń kulturalnych Lublina. W roku 2013, w 100. rocznicę urodzin Witolda Lutosławskiego, z jej inicjatywy odbył się cykl 8 koncertów pn. Spotkania z Lutosławskim. Wydarzenie wsparło finansowo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Lublin.
Za swoje osiągnięcia zawodowe Teresa Księska-Falger była wielokrotnie wyróżniana i nagradzana przez władze państwowe i samorządowe, m.in. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który w 2005 roku uhonorował ją medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.
W 2011 roku otrzymała zaszczytny tytuł Bene Meritus Terrae Lublinensi, a w następnym roku Medal Prezydenta Miasta Lublin.
W czerwcu 2012 roku Senat Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie wyróżnił Teresę Księską-Falger Honorowym Medalem „W uznaniu zasług dla polskiej kultury muzycznej”.
Z okazji Jubileuszu 40-lecia pracy artystycznej, a także „W uznaniu zasług na rzecz rozwoju lubelskiej kultury” we wrześniu 2014 roku otrzymała – przyznany przez Prezydenta Miasta Lublin – Medal Unii Lubelskiej.

natalia-kozubNatalia Nikitina-Kozub – skrzypaczka, solistka Filharmonii Lubelskiej, studia muzyczne ukończyła w klasie prof. L. Oniszczenko we Lwowskim Konserwatorium im. Mykoły Łysenki. W roku 2005 ukończyła studia podyplomowe na Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w zakresie kameralistyki w klasie prof. Mai Nosowskiej. Od 1991 roku pracuje w orkiestrze Filharmonii Lubelskiej jako solistka, równocześnie prowadzi klasę skrzypiec w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. Karola Lipińskiego w Lublinie. Uczniowie jej odnoszą liczne sukcesy na konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Natalia Kozub jest zapraszana jako wykładowca kursów mistrzowskich – IX Summer Seaside Music Courses in Łeba Poland. Bardzo aktywnie udziela się jako solistka oraz kameralistka. Jest założycielką następujących zespołów kameralnych: Kwartet Fletowy, Trio Con Tenerezza, Lubelska Orkiestra Kameralna, Kwartet „Concerto”, uczestnicząc w prestiżowych imprezach i cyklach koncertów: Koncerty Prezydenckie, Koncerty Zamkowe, festiwal Nałęczowskie Divertimento. Obok muzyki klasycznej z powodzeniem i wielką pasją realizuje się na gruncie muzyki rozrywkowej oraz scenicznej.

justyna-zankoJustyna Zańko w 2006 roku otrzymała tytuł magistra sztuki Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie studiowała pod kierunkiem Profesorów Tadeusza Gadziny i Romana Lasockiego. W 2014 roku ukończyła prestiżowe podyplomowe studia (Advanced Postgraduate Diploma in Professional Performance) w Konserwatorium w Birmingham, w klasie rosyjskiej skrzypaczki, ostatniej uczennicy legendarnego Davida Oistrakha oraz dr. Rimmy Sushanskaya.
Justyna Zańko występowała w finałach i półfinałach wielu ogólnopolskich imiędzynarodowych konkursów skrzypcowych,  m.in. w  IV Ogólnopolskim Konkursie Młodych Skrzypków im. Stanisława Serwaczyńskiego w Lublinie, w VII Międzynarodowym Konkursie Młodych Skrzypków im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie oraz Konkursie „ Młodych Talentów Pod Gruszą” w Krakowie.
W 2012 roku, jako finalistka, zagrała w The Leamington Music Prize w  Birmingham w Wielkiej Brytanii.
Uczestniczyła również w licznych kursach muzycznych: w Anglii (Rimma Sushanskaya, Savely Shalman, Irina Chichina), w Niemczech (Yair Kless), w  Austrii (Yair Kless, Eyal Kless) i w Polsce (Zakhar Bron, Dominika Falger).
Brała udział w wielu mistrzowskich lekcjach pokazowych prowadzonych przez Christiane Edinger, Anthony’ego Marwood’a, Igora Oistrakh’a, Sally O’Reilly.
Jako solistka występowała w takich salach koncertowych, jak: Adrian Boult Hall, Recital Hall w Birmingham, The Mall Galleries w Londynie, Holy Trinity Church wStratford Upon Avon, Filharmonii Krakowskiej i Lubelskiej, Instytucie Goethego w Krakowie, Akademii Muzycznej w Warszawie, w Trybunale Koronnym w Lublinie.
Koncertowała z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie pod dyrekcją Piotra Wijatkowskiego (2001), z Orkiestrą Trybunału Koronnego w Warszawie (2012), z Orkiestrą Symfoniczną Konserwatorium w Birmingham pod dyrekcją Michaela Seala (2013) oraz Rimmą Sushanskaya ze Stratford Virtuosi Orchestra (2014).
Od stycznia 2010 roku Justyna Zańko pracuje w Orkiestrze Symfonicznej Filharmonii Lubelskiej, Orkiestrze Trybunału Koronnego w Lublinie oraz regularnie koncertuje jako kameralistka w Polsce, we Francji i Wielkiej Brytanii. Jej repertuar obejmuje utwory od baroku po współczesność.

eee

 

 

Kalendarz wydarzeń
Styczeń 2017
P W Ś C P S N
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031EC
RELACJE FILMOWE
PLAYZapraszamy do oglądania relacji filmowych z wydarzeń jakie odbyły się w Domu Kultury LSM. ***
Realizacja filmów Zenon Krawczyk
Archiwa
Prowadzenie strony - Marek Dybek  Marek Dybek / KmBk-STUDIO   /    Powered by WordPress Platform
ul. Konrada Wallenroda 4a        20-607 Lublin
tel. 81 743 48 29
dom.kultury@spoldzielnialsm.pl
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Bez tych plików serwis nie będzie działał poprawnie. W każdej chwili, w programie służącym do obsługi internetu, można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. .

Zapoznałem się z informacją