W tle - grafika Pawła Ryżki p.t. ROBOTNICE SZTUKI - pierwowzór muralu, jaki znajduje się na południowej ścianie Domu Kultury LSM

Przegląd 
w sobotę 14 stycznia 2017 r. od godz. 10:00
w niedzielę 15 stycznia 2017 r. od godz. 10:00
część uroczysta: błogosławieństwo Biskupa Lubelskiego, łamanie się opłatkiem i wręczenie nagród w niedzielę o godz. 14:00

Wstęp wolny

Stowarzyszenie „Nasz Piast”
Fundacja Ochrony i Rozwoju Twórczości Ludowej

VII Ogólnopolski Przegląd
Zespołów i Grup Kolędniczych

Patronat
ks. abp Stanisław Budzik, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek i Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zdzisław Podkański
Prowadzenie  Małgorzata Iwanicka

vi-ogolnopolski-przeglad-zespolow-i-grup-koledniczych_fot-marek-dybek_034

ulotka.pdf

Protokół z VII Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów i Grup Kolędniczych

Jury w składzie:
Prof. dr. hab. Jan Adamowski
dr Mariola Tymochowicz
mgr Andrzej Sar

po obejrzeniu i wysłuchaniu w dniach 14-15 stycznia 2017 roku 30 prezentacji postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach:

  • W kategorii grup kolędniczych:

I miejsce i Puchar Ministra Rolictwa i Rozwoju Wsi – Zespół Folklorystyczny „Folusz” z Giedlarowej
II miejsce – Zespół kolędniczy z Łazor
Ex aequo III miejsce :
– Zespół Teatralny „Bajdusie” ze Stawu
– Amatorski Zespół Teatralny z Turobina
Wyróżnienia otrzymują:
– Szkolny Zespół Ludowy „Podchlebnicki” ze Starej Wojskiej
– Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach
– Grupa Kolędnicza „Szopka z kukiełkami” z Dobczyc

  • W kategorii zespołów kolędniczych:

I miejsce nagrodę rzeczową ufundowaną przez Prezesa LSM– Zespół Śpiewaczy „Czerniczanki” z Czernica
II miejsce – Zespół „Marianki” z Kocudzy Drugiej
Ex aeqo III miejsce
– Zespół Śpiewaczy „Pelagia” z Leopoldowa
– Zespół Śpiewaczy „Kresowianki” z Włodawy
Wyróżnienia otrzymują:
– Zespół Śpiewaczy „Podzamcze” z Mełgwi
– Zespół Śpiewaczo-obrzędowy „Karczmiska” z Leopoldowa
– Dziecięcy Zespół Ludowy „Kłosy” z Siedliszcza

Jury pragnie podkreślić wysoki i dość wyrównany poziom tegorocznego przeglądu. Zespoły śpiewacze prezentowały różne gatunki kolęd – od życzących po apokryficzne, pastorałki i nawet kolędy aktualizowane związane z wydarzeniami wojennymi. W wielu prezentacjach odwoływano się do autentcznej gwary swojego regionu. W prezentacjach widowisk kolędniczych (jeżeli mają nawiązywać do autentycznych tradycji) zauważamy zbyt mechaniczne przenikanie teści, zachowań i oprawy muzycznej zaczęrpniętej z innych regionów. Dziękujemy za przygotowanie programów i zachęcamy do kultuwowania tracycji kolędowych związanych z Bożym Narodzeniem i Nowym Rokiem. Słowa podziękowania kierujemy także do organizatorów i fundatorów nagród, bowiem bez ich zaangażowania i udziału organizowanie takiego wydarzenia nie byłoby możliwe.

_____________________________

 

Znaczenie kultury

Kultura jest podstawą bytu narodu, jego trwania i rozwoju. W sferze materialnej decyduje ona o poziomie życia, zaś w duchowej o zachowaniu tożsamości narodowej. Dlatego wszystkie narody i państwa dbają o swoją kulturę, a szczególnie o symbole, język, religię, ideologię i moralność.
W kulturze narodowej szczególne znaczenie ma kultura i sztuka ludowa, zwana często tradycyjną. Mówi się o niej, że jest korzeniami kultury narodowej. Dlatego dziś, w dobie globalizmu tak ważne jest pielęgnowanie tych korzeni, tj. kultury ludowej i chrześcijańskiej.
Kultura potrzebuje mecenatu zarówno państwowego i samorządowego, a także spółdzielczego, społecznego i prywatnego. Próby urynkowienia kultury w okresie przemian po 1989 roku spowodowały ogromne straty. Zlikwidowano znacznie ponad 30 tysięcy placówek kultury, domów kultury, klubów, bibliotek i punktów bibliotecznych, które stanowiły bazę dla społecznego ruchu kulturalnego. Zlikwidowano także wiele zespołów, orkiestr, imprez kulturalnych, w tym m.in. Przegląd Zespołów Kolędniczych w Nałęczowie, do którego dziś nawiązujemy.
Otwarcie szeroko drzwi dla innych kultur, uszczuplenie bazy i środków osłabiło ruch społeczno-kulturalny zwłaszcza na wsi, ale go nie zniszczyło. Ruch ten trwa powstają nowe inicjatywy dostosowane już do dzisiejszej rzeczywistości.
Ponad trzydzieści lat temu zorganizowano w siedzibie Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie przy ulicy Grodzkiej 14 Pierwszy Opłatek Ludowy. Przyszło tak dużo ludzi, że nie pomieścili się w budynku. Stad wzięło się organizowanie kolejnych w Kinie Kolejarz, Chatce Żaka, Agro, Hali Sportowej MOSiR.
Podobne Opłatki organizowane są dziś w gminach i powiatach w całym województwie lubelskim, a także w kraju. „Ludowy Opłatek” od początku błogosławił i wspomagał ks. abp Bolesław Pylak, a także inni biskupi za co z całego serca dziękujemy.
vi-ogolnopolski-przeglad-zespolow-i-grup-koledniczych_fot-marek-dybek_087Także z Ks. Abp. Bolesławem związany jest Przegląd Zespołów i Grup Kolędniczych. W tym roku organizujemy go po raz siódmy. Pierwszy odbył się w Hali Sportowej MOSiR przy pełnych trybunach i z udziałem ponad 30 zespołów, drugi w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego, kolejne w Domu Kultury LSM. We wszystkich uczestniczyły setki widzów i wykonawców. Liczba chętnych do prezentowania i oglądania spowodowała, że organizatorzy zdecydowali, żeby trwał on dwa dni.
Od początku Przegląd wspomagają swoim autorytetem władze kościelne i świeckie, liczni przedsiębiorcy, działacze i twórcy kultury, wśród nich są ministrowie rolnictwa i rozwoju wsi oraz kultury i dziedzictwa narodowego, biskupi, posłowie i senatorowie, wojewodowie i marszałkowie województw. Pełną listę patronów i sponsorów podamy w programie Przeglądu.
Wszystkich serdecznie zapraszamy na koncerty Przeglądu i jego uroczyste zakończenie oraz błogosławieństwo Biskupa Lubelskiego i łamanie się opłatkiem w dniu 15 stycznia 2017 r. o godz. 14:00.

Zdzisław Podkański

Szanowni Państwo,
Naród, żeby trwał, musi zachować swoją kulturę, dlatego też konieczne jest przywrócenie mecenatu państwa w dziedzinie kultury na każdym szczeblu funkcjonowania społeczeństwa.
Kultura ludowa jest naszym wspólnym dobrem, które musimy chronić, pomnażać i przekazać następnym pokoleniom Polaków.
Liberalizm, przemiany ustrojowe i gospodarcze w ostatnim ćwierćwieczu spowodowały osłabienie więzi narodowych i rodzinnych. W początkowym okresie zlikwidowano ponad 30 tyś. placówek kultury, głównie klubów, punktów bibliotecznych, orkiestr dętych, stowarzyszeń i innych organizacji.
Często przyszło nam walczyć ze swoimi o swoje. Gospodarka rynkowa, która miała zbawić również kulturę, w rzeczywistości jej zaszkodziła.
Z dumą trzeba powiedzieć, że kultura tradycyjna przetrwała i nadal dobrze służy obronie naszej narodowej tożsamości, patriotyzmu i poczuciu piękna. Niestety, nie wszędzie i nie zawsze ludzie kultury znaleźli zrozumienie i możliwą chociażby minimalną pomoc finansową.
Szanowni Państwo,
Wojewoda Lubelski, Pan Przemysław Czarnek, powołał mnie na stanowisko pełnomocnika ds. kultury, rzemiosła ludowego i artystycznego.
Dzięki Wojewodzie odbyła się konferencja, która zapoczątkowała opracowanie raportu o stanie i perspektywach kultury ludowej, rzemiosła ludowego i artystycznego na Lubelszczyźnie. Osób zainteresowanych raportem jest znacznie więcej, ma on mocną podstawę w opracowanym na zlecenie Ministra Kultury i Sztuki raporcie o stanie kultury polskiej w latach 1989-1997 pod kierownictwem Prof. Teresy Kostyrko. Pracami lubelskiego zespołu kierować będzie Prof. dr hab. Jan Adamowski.
Tak więc spełnia się oczekiwanie środowisk narodowych i patriotycznych, które godnie służyły i służą Narodowi i Państwu.
Wśród tych ludzi jesteście również i  Wy, obrońcy ziemi i narodowej kultury, ostoja naszej chrześcijańskiej wiary i patnotyzmu.
Szczęść Boże

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Zdzisław Podkański

 

PROGRAM PRZEGLĄDU

SOBOTA 14 stycznia 2017 r.

10.00 – Rozpoczęcie
10.00 – Zespół Teatralny „Bajdusie” – kier. Anita Pękala
10.30 – Teatrzyk Szkolny „Jasełka” z Turobina – kier. Elzbieta Trumińska
10.50 – Amatorski Zespół Teatralny w Turobinie – kier. Elżbieta Trumińska
11.10 – Kapela Turobińska z Turobina – kier. Edyta Prokopiuk
11.30 – Zespół Obrzędowy „Kalina” z Puszka Godowskiego – kier. Małgorzata Borowiak
11.45 – Ludowy Zespół Śpiewaczy „Aleksandrowiacy” z Aleksandrowa – kier. Jan Różański
11.55 – Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy „Karczmiska” z Leopoldowa – kier. Janina Pioterczak
12.05 – Zespół Śpiewaczy Koła Gospodyń Wiejskich „Rososzanki” z Rososzy – kier. Ewa Walasek
12.15 – Zespół Śpiewaczy „Podzamcze” z Mełgwi – kier. Elżbieta Stoczkowska
12.25 – Zespół Śpiewaczy „Kawęczyn” z Kawęczyna – kier. Paweł Warowny
12.35 – Męska Grupa Śpiewacza „Ryki” z Ryk – kier. Paweł Warowny
12.45 – Zespół Śpiewaczy „Moszczanianki” z Moszczanianki – kier. Paweł Warowny
12.55 – Zespół Śpiewaczy „Czerniczanki” z Czernica – kier. Paweł Warowny
13.05 – Zespół Śpiewaczy „Pelagia” z Leopoldowa – kier. Paweł Warowny
13.15 – Zespół Koła Gospodyń Wiejskich w Oszczywilku – kier. Janina Krzywiec
13.25 – Zespó Teatralny „Iskierki” z Turobina – kier. Andrzej Snopek
13.35 – Grupa Śpiewacza „Janowianki” z Janowa Lubelskiego – kier. Lidia Tryka
13.40 – Zespół „Babie lato” – kier. Henryk Lembowicz
13.50 – Grupa Kolędnicza „Szopka z kukiełkami” – przygotowanie Piotr Kula z Dobczyc

 

NIEDZIELA 15 stycznia 2017 r.

10.00 – Rozpoczęcie
10.10 – Zespół Śpiewaczy „Kocudzanki” przy Klubie Seniora z Kocudzy – kier.Alina Myszak
10.20 – Zespół Śpiewaczy „Marianki” z Kocudzy Drugiej – kier. Irena Gilas
10.30 – Męski Zespół „Branwiacy” z Branwi – kier. Bronisław Liwak
10.40 – Zespół Śpiewaczy „Roztoczanki” z Branwi – kier. Maria Boś
10.50 – Zespół Śpiewaczy „Tuszowianki” z Tuszowa – kier. Aleksandra Bogut
11.00 – Zespół Śpiewaczy „Kresowianki” z Włodawy – kier. Barbara Litwiniuk
11.10 – Zespół Kolędniczy z Łazor – Herody – kier. Józef Cudziło
11.40 – Dziecięcy Zespół Ludowy „Kłosy” z Siedliszcza – kier. Jolanta Jędruszak
11.50 – Zespół Śpiewaczy „Siedliszczanie znad Wieprza” z Siedliszcza kier. Jolanta Jędruszak
12.00 – Zespół Ludowy „Sławiniacy” z Lublina – zespół śpiewaczy – kier. Leszek Gęca
12.10 – Zespół Folklorystyczny „Folusz” z Giedlarowej – kier. Małgorzata Kula
12.30 – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach – opiek. Małgorzata Gieleta
12.50 – Zespół Ludowy „Sławiniacy” przy Towarzystwie Muzycznym im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie – kier. Leszek Gęca
13.10 – Szkolny Zespół Ludowy „Podchlebnicki” ze Starej Wojskiej, gmina – Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie – kier. Danuta Dębska

***

Rada Patronacka
VII Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów i Grup Kolędniczych

1. Archidiecezja Lubelska – Ks. Abp Stanisław Budzik
2. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Minister Krzysztof Jurgiel
3. Parlament Europejski – Poseł Mirosław Piotrowski
4. Europejski Trybunał Obrachunkowy – Janusz Wojciechowski
5. Lubelski Urząd Wojewódzki – Wojewoda Przemysław Czarnek
6. Zarząd Województwa Lubelskiego – Marszałek Sławomir Sosnowski
7. Urząd Miasta Lublin – Prezydent Krzysztof Żuk
8. EXPAK Sp. z o.o. – Prezes Andrzej Kita
9. LSS Społem – Prezes Mieczysław Zapał
10. Bank BGŻ BNP Paribas SA – Dyrektor Marzena Sendecka
11. Transhurt Sp. z o.o. – Prezes Grzegorz Dębiec
12. OTEX SA – Prezes Tadeusz Rekiel
13. MUSI Spółdzielnia Inwalidów Lublin – Prezes Jan Jarmołowicz
14. Lubella SA – Prezes Wojciech Jamróz
15. AGRAM – Przewodniczący Stanisław Adamiak
16. WZRKiOR – Prezes Andrzej Giszczak
17 Agroma Sp. z o.o. – Prezes Feliks Brudziński
18. Zakład Piekarniczy – Halina i Tadeusz Pęzioł
19. Spółdzielnia Pszczelarska APIS – Prezes Radosław Janik
20. Przedsiębiorstwo „WAT” Sp. z o.o. – Prezes Tomasz Widerlik
21. Radio Lublin – Prezes Mariusz Deckert
22. TYP Lublin – Dyrektor Ryszard Mantusiewicz
23. CRH Żagiel – Prezes Sebastian Podkański
24. Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Prezes Jan Gąbka
25 UMCS Instytut Kulturoznawstwa – Prof. dr hab. Jan Adamowski
26. UMCS – Prof. Feliks Czyżewski
27. Fundacja Ochrony i Rozwoju Twórczości Ludowej – Prezes Andrzej Ciota
28. Dom Kultury LSM – Dyrektor Andrzej Zdunek
29. Dom Kultury LSM – Sekretarz Małgorzata Iwanicka
30. Stowarzyszenie „Nasz Piast” – Prezes Agnieszka Jarosińska
31. Bank Zachodni WBK – Dyrektor Jacek Dajczak
32. Stowarzyszenie „Nasz Piast” – Zdzisław Podkański

przeglad

Kalendarz wydarzeń
Styczeń 2017
P W Ś C P S N
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031EC
RELACJE FILMOWE
PLAYZapraszamy do oglądania relacji filmowych z wydarzeń jakie odbyły się w Domu Kultury LSM. ***
Realizacja filmów Zenon Krawczyk
Archiwa
Prowadzenie strony - Marek Dybek  Marek Dybek / KmBk-STUDIO   /    Powered by WordPress Platform
ul. Konrada Wallenroda 4a        20-607 Lublin
tel. 81 743 48 29
dom.kultury@spoldzielnialsm.pl
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Bez tych plików serwis nie będzie działał poprawnie. W każdej chwili, w programie służącym do obsługi internetu, można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. .

Zapoznałem się z informacją