W tle - grafika Pawła Ryżki p.t. ROBOTNICE SZTUKI - pierwowzór muralu, jaki znajduje się na południowej ścianie Domu Kultury LSM

Spotkanie 
we wtorek 21 marca 2017 r. o godz. 17.00

Wstęp wolny

Polski Klub Ekologiczny Okręg Środkowo-Wschodni

Spotkanie poświęcone zieleni w Lublinie i wokół Lublina
Prof. dr hab. inż. Franciszek Woch

Prezentacja programu PowerPoint
Zielony pierścień wokół Lublina

ulotka.pdf

 


Zielony pierścień wokół miasta to pas terenów otaczających miasto, składający się głównie z lasów, użytków zielonych oraz dolin rzecznych, mający na celu kontrolowanie rozrostu miasta oraz ochronę terenów podmiejskich, głównie ze względów ekolgicznych. To narzędzie planistyczne zostało uwzględnione również w Polsce, w dokumentach szczebla krajowego oraz regionalnego. Do ważnych funkcji pełnionych przez zielone pierścienie można wymienić:
•oddzielanie jednych ośrodków miejskich od drugich,
•zmniejszenie poziomu skażenia środowiska na obszarach miejskich,
•ochrony struktury ekologicznej z elementami przyrody naturalnej i osobliwości przyrodniczo-krajobrazowych,
•zwiększenie powierzchni terenów rekreacyjnych. Prekursorami w dziedzinie zielonych pierścieni okazali się być Brytyjczycy. Zdobywają one coraz większą popularność w Polsce i potrzebę praktycznej realizacji. Problem utworzenia zielonego pierścienia dotyczy również miasta Lublina, który nasila się z coraz większą ostrością.
Prezentacja programu PowerPointProf. dr hab. inż. Franciszek Woch posiada wykształcenie w dziedzinie: leśnictwa, rolnictwa oraz kształtowania środowiska. Przebieg pracy zawodowej w latach 1975-1982 oraz od 1989 r. pracownik naukowy w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, w latach 1982-1988 – wiceprezes Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach, a w latach 2008-2013 również profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dorobek naukowo-badawczy obejmuje ogółem 225 publikacji i opracowań, w tym 12 monografii oraz podręcznika „Wademekum klasyfikatora gleb” w trzech wydaniach. Główne kierunki działalności i zainteresowań naukowych: badania dotyczące oceny potrzeb oraz metod kompleksowego urządzania (rozwoju) obszarów wiejskich wraz z oceną ekologicznych i ekonomicznych aspektów procesu urządzeniowego, kształtowanie granicy rolno-leśnej, współautor programu zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich województwa lubelskiego i strategii rozwoju województwa lubelskiego oraz powiatów i gmin. Promotor 1 pracy doktorskiej i 59 prac magisterskich. Wiceprezes zarządów ogólnopolskich organizacji: Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich i Polskiego Stowarzyszenia Klasyfikatorów Gruntów. Organizator lub współorganizator ok. 50 konferencji, seminariów naukowych, kursów i szkoleń, przeprowadzając ok. 1000 godzin referatów lub wykładów. Zdobyte ważniejsze wyróżnienia: Srebrny Krzyż Zasługi, odznaki honorowe zasłużony dla: Puław, Lubelszczyzny, Ruchu Spółdzielczego, Rolnictwa, Ochrony środowiska oraz złota odznaka Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Hobby: akwarystyka, działka, samochody zabytkowe. Kompleksy leśne w zasięgu „Zielonego pierścienia”.

 

 

Polski Klub Ekologiczny

Powstał w 1980 r. w Krakowie w czasie pierwszego zrywu Solidarności jako niezależna organizacja ekologiczna stawiająca sobie za cel wdrażanie idei ekorozwoju. Był pierwszą organizacją w bloku państw socjalistycznych pozarządową otwarcie sprzeciwiającą się traktowaniu środowiska jako dobra niczyjego, stanowiącego wartość drugorzędną w stosunku do gospodarki kraju. W następnych latach PKE rozwijał się w drodze powstawania okręgów i kół. PKE uczestniczy w międzynarodowym ruchu ekologicznym – jest członkiem kilku organizacji zagranicznych.
Polski Klub Ekologiczny
Okręg Środkowo-Wschodni
Początki działalności sięgają 1981 r. Jest on organizacją pozarządową pożytku publicznego. Posiada osobowość prawną. Jest zarejestrowany pod numerem KRS 0000153780. Gromadzi w swoich szeregach naukowców, praktyków ze środowisk inżynieryjnych i humanistycznych oraz młodzież. Uczestniczą oni w pracach zespołów problemowych Klubu: ochrony przyrody, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, energii odnawialnej, rolnictwa ekologicznego, edukacji ekologicznej i ekoturystyki. Wspieramy wszelkie działania w regionie, służące przywracaniu równowagi ekologicznej w środowisku przyrodniczym, czystości biosfery, ochronie krajobrazu naturalnego i kulturowego. Klub podejmuje interwencje na rzecz przestrzegania prawa w zakresie kształtowania, ochrony i restytucji środowiska i zdrowia ludzi. Poprzez swoich ekspertów wspiera inicjatywy lokalne mieszkańców na rzecz ochrony środowiska. Wpływa na podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez organizacje spotkań, warsztatów, seminariów, konferencji i publikacje z zakresu ochrony środowiska.
W realizacji celów programowych Polski Klub Ekologiczny Okręg Środkowo-Wschodni współpracuje ze środowiskami naukowymi wyższych uczelni Lublina, Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach, instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i szkołami. W ramach realizacji naszych celów współdziała z władzami państwowymi i samorządowymi. Uczestniczy w konsultacjach, opiniowaniu inwestycji i dokumentów programowych dotyczących strategii ochrony środowiska w regionie.
Celem naszych działań jest:
– uznanie ekorozwoju, jako podstawy polityki społeczno-gospodarczej państwa
– poprawa stanu środowiska przyrodniczego Polski
– ochrona krajobrazu naturalnego i dziedzictwa kulturowego
– kształtowanie w społeczeństwie świadomości, że jakość życia zależy od racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi i zachowania równowagi między środowiskiem a rozwojem cywilizacji
– powszechna edukacja ekologiczna

Polski Klub Ekologiczny
Okręg Środkowo-Wschodni
ul. Turystyczna 44, 20-207 Lublin
tel. 506-693-379, e-mail: pke-lublin@wp.pl
Prezes:
dr inż. Mariusz Zarychta

_

 

Kalendarz wydarzeń
RELACJE FILMOWE
PLAYZapraszamy do oglądania relacji filmowych z wydarzeń jakie odbyły się w Domu Kultury LSM. ***
Realizacja filmów Zenon Krawczyk
Archiwa
Prowadzenie strony - Marek Dybek  Marek Dybek / KmBk-STUDIO   /    Powered by WordPress Platform
ul. Konrada Wallenroda 4a        20-607 Lublin
tel. 81 743 48 29
dom.kultury@spoldzielnialsm.pl
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Bez tych plików serwis nie będzie działał poprawnie. W każdej chwili, w programie służącym do obsługi internetu, można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. .

Zapoznałem się z informacją